Nyansatt i Viken AT Market

Nyansatt i Viken AT Market

Stig Hellerud (42) fra Bærum er ansatt som Supply Chain Manager i Viken AT Market AS. Foto: Linda Camilla Strømsod

– Det er spennende å komme inn i en næring i vekst, som i tillegg er evigvarende. Oljenæringen har sine utfordringer om dagen og jeg ser mange muligheter i skogen. Stillingen som Supply Chain Manager er nyopprettet med en høy grad av påvirkningskraft i en viktig primærnæring. Det å få muligheten til å være med å strukturere og strømlinjeforme dette, var noe av det som virkelig trigget meg til å søke jobben, sier Hellerud.

Skal jobbe med ledelse og lønnsomhet

Selskapet har i dag kunder i sju land og Helleruds oppgave blir å jobbe med ledelse og lønnsomhet i hele verdikjeden. Stig Hellerud kommer fra stillingen som logistikksjef i Rentpack AS og New Packing Solutions AS i bryggeribransjen. Begge firma er tilknyttet NHO Mat og Drikke. Der har han jobbet i 8 år. I hele sin karriere har arbeidsfeltet vært logistikk og salg. Han er utdannet siviløkonom fra University of St. Andrews i Skottland.

Begynner 1. september

– Jeg har lang erfaring og er trygg på meg selv og mine arbeidsmetoder. Jeg vet jeg kan fremforhandle løsninger, som er til det beste for selskapet. Det er store kvantum som skal flyttes og det er spennende, sier Hellerud entusiastisk. Han begynner i jobben 1. september. Kontorsted er Viken Skogs hovedkontor på Hønefoss.

Eksportselskap

Viken AT Market har fra før Håkon Helgerud Myhra som Key Account Manager. Han er selskapets storkundeansvarlig med kontorsted i Skien. Viken Skog og AT Skog eier 50 prosent hver av eksportselskapet, som ble etablert i 2015. Selskapets primæroppgave er salg av tømmer i inn- og utland. Selskapet vil være ansvarlig for eksportsalget.

haakon-myhra
Håkon Helgerud Myhra er Key Account Manager i Viken AT Market AS.