Nytt styre i AT Skog

Nytt styre i AT Skog

Knut Aas, Nina Walbeck og Aud Irene Vatland fikk blomster og takk for innsatsen. Foto: Johs Bjørndal

Under årsmøtet i Arendal onsdag, mottok de tre styremedlemmene Knut Aas, Nina Walbeck og Aud Irene Vatland blomster og takk for innsatsen i AT Skogs styre. De tre nye i styret er Trude Engesland, Even Hedland og Åse Egeland.

Knut Aas mottok AT Skogs gullmerke for sin trofaste og engasjerte innsats i styret siden 2003.

Knut har vært varamedlem til styret i både Agder-Telemark Skogeierforening og Nidaraa Tømmersalglag. Han har hatt en rekke verv i Vegårshei skogeierlag og vært aktiv siden 1992 i organisasjonsarbeidet. Knut ble nestleder av styret i AT Skog i 2005. Han har vært medlem av valgkomiteen til Norges Skogeierforbund siden 2006 og frem til han ble medlem av styret i Norges skogeierforbund i 2012.

Trampeklapp for Knut

Knut er særdeles positiv og kan se tilbake på en rekke verv i skogeiersamvirket og AT Skog . Han har vært medlem av flere organisasjonsutvalg, jobbet med vedtekter og industriengasjement.

Likevel har Knut vært særlig opptatt av skogeierlagenes rolle som en aktiv ressurs for AT Skog. Han har også hatt betydelig næringspolitisk engasjement og teft i spørsmål, som har påvirket skogeiers råderett. Han har hele tiden vært opptatt av konsekvensene ved økte restriksjoner, enten de kommer fra myndigheter, lovverk, miljøverninteresser eller for skogbrukets eget sertifiseringssystem.

Knut har betydd mye for skogbruket, skogeierne og AT Skog. Hovedpersonen selv ble svært overrasket og rørt da han mottok gullmerket til trampeklapp fra salen.

En glad og overrasket Knut Aas da han ble hyllet av en fullsatt sal. Foto: Johs Bjørndal
En glad og overrasket Knut Aas da han ble hyllet av en fullsatt sal. Foto: Johs Bjørndal

 

Styret i AT Skog for 2016 er:

Leder: Olav A. Veum

Styremedlem og nestleder: Åse Egeland

Styremedlemmer: Even Hedland, Trude Engesland, Hølje Kristian Jore, Åse Vinje og Hilde Haukom