Om oss

Vårt formål

AT Skog SAs formål er å arbeide for medlemmenes økonomiske interesser tilknyttet deres skogeiendom ved å:

  • Tilby omsetning av tømmer og arbeide for best mulig pris og avsetning på medlemmenes produkter.
  • Sikre best mulig rammebetingelser for næringsmessig utnyttelse av medlemmenes skogeiendommer.
  • Tilby skog- og utmarkstjenester, samt faglig veiledning.
  • Arbeide for økt bruk av skog-, utmarks- og treprodukter.
  • Stimulere til næringsutvikling og ved medlemsengasjement sikre innflytelse og avkastning i skogindustri og andre tilknyttede verdikjeder.

Fakta om oss

  • AT Skogs geografiske arbeidsområde dekker Telemark, Agder, Rogaland og Vestland.
  • AT Skog har cirka 9 500 medlemmer.
  • AT Skog omsetter årlig nær 1,5 millioner m³ tømmer.
  • AT Skog har investert en stor del av sin egenkapital i virksomhet knyttet til skogeiersamvirkets arbeidsområder og strategiske valg. Det dreier seg om treforedlingsindustri, sagbruk og bioenergi.
  • AT Skog har heleide datterselskaper med oppgaver knyttet til vårt naturlige arbeidsfelt.