Om oss

AT Skog er en organisasjon som eies av nesten alle familieskogsbruk i Agder, Telemark, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Skogeierne fant for mer en 100 år siden ut at de ved å stå sammen sto sterkere. Ved å tilby sitt tømmer fra hver enkelt eiendom samlet kunne skogeierne oppnå langt bedre vilkår en alene. AT Skog har et ekte engasjement for skogen, regionen og menneskene vi møter. Det ligger i navnet. Vi er til for skogeier – det skal vi fortsatt være!

Ansatte har et stort engasjement for AT Skog, og viser dette gjennom trivsel og vennskap i det daglige arbeidet. Vi kan befeste vår posisjon som en del av lokalsamfunnene og tar selvstendige beslutninger. Vi bidrar gjennom vår virksomhet til verdiskaping og vekst. AT Skog er skapt av lokalsamfunnene og verdiene som skapes forblir lokale, slik kan kommende generasjoner høste av godene som skogen gir.

Vi kan derfor si: AT Skog – stolt fortid, stor fremtid!

 

Vårt formål

AT Skog SAs formål er å arbeide for medlemmenes økonomiske interesser tilknyttet deres skogeiendom ved å:

  • Tilby omsetning av tømmer og arbeide for best mulig pris og avsetning på medlemmenes produkter.
  • Sikre best mulig rammebetingelser for næringsmessig utnyttelse av medlemmenes skogeiendommer.
  • Tilby skog- og utmarkstjenester, samt faglig veiledning.
  • Arbeide for økt bruk av skog-, utmarks- og treprodukter.
  • Stimulere til næringsutvikling og ved medlemsengasjement sikre innflytelse og avkastning i skogindustri og andre tilknyttede verdikjeder.

Fakta om oss

  • AT Skogs geografiske arbeidsområde dekker Telemark, Agderfylkene, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
  • AT Skog har cirka 9 800 medlemmer.
  • AT Skog omsetter årlig nær 1,5 millioner m³ tømmer.
  • AT Skog har investert en stor del av sin egenkapital i virksomhet knyttet til andelslagets arbeidsområder og strategiske valg. Det dreier seg om treforedlingsindustri, sagbruk og bioenergi.
  • AT Skog har heleide datterselskaper med oppgaver knyttet til vårt naturlige arbeidsfelt.