Ønsker du PEFC kurs?

For å hogge og levere tømmer gjennom AT Skog, kreves det PEFC kompetanse. Dette kan tas som et nettkurs via Skogkurs eller i regi av det lokale skogeierlaget. Kurset kan dekkes av skogfond.

Les mer her om nettkurset: PEFC kurs .

Pris: 1400 kroner. Prisen inkluderer kurshefte.

Kursvarighet: 8 – 12 timer. AT Skog krever ikke deltakelse på befaring i tillegg, men vi oppfordrer til en slik utekveld dersom du har mulighet.

Kurs i skogeierlagets regi: Skogeierlaget kan arrangere kurs dersom det er minimum 7 deltakere som melder interesse.  AT Skog stiller med godkjente kursholdere når det er aktuelt å sette i gang et kurs. Det oppfordres til et samarbeid på tvers av skogeierlag. Kurset består av en 3 timers teorikveld og en 3 timers kveld med befaring ute i felt.

Pris: 1500 kroner. Prisen inkluderer kurshefte.