Plantebestilling

Fristen for bestilling av vårplanter har nå gått ut (15. februar).

Du kan bestille planter og planting for høsten 2017 ved å bruke skjemaet under.

Alle granplantene er robuste, 2-årige planter dyrket på friland på Telemark skogplanteskule (endret navn til Norgesplanter AS etter 1. januar 2017). Plantene er kortdagsbehandlet for bedre frostherdighet. Furuplanter er 1-årige, som også er dyrket på friland på Telemark skogplanteskule. Se priser nederst på denne siden.

Bestilling av planter og planting

  • HøydelagAntall 
    Høydelag, 1 = 0-149 m o.h., 2 = 150-249 m o.h., 3 = 250-349 m o.h. osv
  • HøydelagAntall 
  • HøydelagAntall 
  • HøydelagAntall 
  • HøydelagAntall 

Du kan kontakte oss for spørsmål om planter og plantebestilling på 07564.

Les mer om hvorfor plante ny skog og hvordan du gjør det her: Planting

Plantepriser:

Gran M95   2 år —  fra 2,55 kr/stk

Gran M60  2 år —  fra 3,30 kr/stk

Furu M95  1 år —  fra 2,30 kr/stk

Øvrige planter: Be om tilbud

For ekstra store bestillinger: Be om tilbud (eks. antall over 5000 og 10000). Kontakt skogbruksleder eller skogkulturleder.

Pris for utplanting: Planting utført av AT Skog, koster 3,60 kroner per plante for nyplanting og 4,10 kroner per plante for supplering. Rabatt på 0,20 kr/stk gis i markberedte felt.

For større oppdrag, ta kontakt med din skogbruksleder og be om pristilbud.

Prisene er eksklusiv mva. levert på distriktslagre, snutebillebehandlet og emballert.

Fra 1. januar 2017 har skogplanteskulen på Gvarv slått seg sammen med Buskerud skogplanteskule i Hokksund. Det nye navnet er Norgesplanter AS. Begge planteskolene skal fortsette produksjonen av skogplanter til kvalitetsbevisste skogeiere. Det nye selskapet vil i utgangspunktet ha en produksjonskapasitet på cirka 15 millioner planter.