Plantemangel i øst – god tilgang i vest

Plantemangel i øst – god tilgang i vest

AT Skog har god tilgang på  granplanter for fylkene Rogaland og Vestland.

– Alle som ønsker planting til våren må ta kontakt med skogbruksleder eller bestille planter på nett så raskt som råd eller senest 20. februar, oppfordrer skogkulturansvarlig i vest, Vidar Jørdre.

Plantemangel i øst

Midt i en situasjon med stor etterspørsel etter planter, ble Norgesplanter AS rammet av angrep fra ugressfrø. Over 2 millioner granplanter måtte kastes.

– Til vårplantingen er det derfor lite planter tilgjengelig, forklarer skogkulturansvarlig Pål Hekkli i AT Skog.

Årsaken er svevende ugrassfrø, som løvetann, hestehov, selje og geiterams. De svevende frøene kom i så store mengder på utearealene til Norgesplanter at granplantene ble invadert av ugressfrø.

Tapte kampen

Norgesplanter kalte inn 20 personer for å luke, mot normalt to. De rakk over de sterkeste plantene, men resultatet ble kritisk for granplantene. De klarte seg ikke i kampen om lys og næring med alle ugrassplantene.

– Det så ut som en regnskog. Vi kunne hatt 100 personer til å luke uten at vi hadde rukket over alt, sier daglig leder Lars Kihle i Norgesplanter.

Norgesplanter har kastet over 2 millioner planter. Konsekvensen er for lite planter for å dekke etterspørselen til vårplantingen.

Ulik status i øst og vest

– Vi mangler 2,5 millioner planter. Dette er mengden vi kunne solgt til skogeiere som ønsker å bestille flere planter. Forhåndsbestilte planter får vi levert, men ønsket bestilling utover dette, for eksempel til AT Skog, får vi ikke levert, forklarer Kihle.

– Plantemangelen rammer deler av AT Skogs geografi, som Agder og Telemark, forklarer Hekkli.

Skogeierne i Rogaland og Vestland har fortsatt tilgang på planter og kan bestille. Plantene til bruk vestpå kan ikke benyttes i sør eller øst.

– Dette fordi plantene er tilpasset ulike høydelag og vekstforhold. Med plantemangel må vi ta hensyn til allerede inngåtte avtaler og hvor planteteam skal utføre planting på oppdrag for AT Skog. Alle skogeiere behandles likt, forklarer Hekkli.

Ingen krise

Selv om det er kritisk for Norgesplanter, som ikke klarer å levere mengden planter som kundene ønsker, er det løsning i sikte for skogeierne.

– Om du ikke får tak i planter til våren 2020, er det ingen krise på sikt. Nye planter er under produksjon. Det kommer en ny årgang med planter allerede om et år. Høstplanting er et alternativ, men det krever en annen planlegging, sier Hekkli.

– Min oppfordring til skogeierne er å smøre seg med tålmodighet. Vi øker stadig produksjonen for å møte økt etterspørsel etter planter, forsikrer daglig leder i Norgesplanter.

Over ti millioner granplanter leveres årlig fra skogplanteskolene til Norgesplanter på Hokksund og Gvarv.