Prisøkning på biovirke i Agder og Telemark

AT Skog øker prisen til skogeiere i Agder og Telemark på sort 932 med 40 kr/m³ på nye leveringsavtaler.

Høye energipriser gjør at etterspørselen etter brenselsflis til flisfyrte fjernvarmeanlegg i Norge og på kontinentet er økende. AT Skog har inngått nye og bedre avtaler på disse leveransene.

Sort 932 omfatter Gran/Furu/Lauv biovirke.

Gir muligheter

Prisene på biovirke har økt med 110 kr/m³ det siste halvåret. Pris til skogeier er mellom 290 og 330 kr/m³ (før eventuelle tillegg) avhengig av avstand til flisterminal.

Redusert byggeaktivitet gjør at trelastsalget og etterspørselen etter sagtømmer inn mot vinteren, er lavere enn det vi har vært vant med de siste årene.

For å kunne opprettholde den høye aktiviteten i skogbruket, er det derfor svært positivt at vi nå har et prisnivå på biovirke og massevirke som gjør hogst i skog med liten sagtømmerandel lønnsomt.

Rydd langs vei og åker

Det er stort behov for rydding av veikanter og jordekanter i Agder og Telemark. I tillegg har vi mye skog på gode boniteter med høy lauvinnblanding, som nå kan egne seg godt til hogst.  

Benytt det gode markedet på lauv og bio kommende vinter, enten om hogsten utføres av deg selv eller om den utføres med hjelp fra AT Skogs driftsapparat.

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder for mer info eller befaring i skogen: Finn din skogbruksleder

Skrevet av Stine Solbakken
16/10/2022