Du er her: Forside / Regionmøtene er i gang!

Regionmøtene er i gang!

Det første regionmøtet i en rekke av sju møter, ble avviklet på Notodden mandag kveld. Skogeier og andelseier i AT Skog, Audun Grane fra Gvarv, var blant de rundt 50 frammøtte. Han fikk med seg mye god informasjon og status for drift i AT Skog.

Spennende avtale

Med god hogstvilje, god driftskapasitet og godt marked som bakteppe, orienterte markeds- og produksjonssjef Hans Erik Røra om status for tømmermarkedet innenlands og utenlands.

– Markedet er i bevegelse på massevirke. Vafos Pulp AS i Kragerø og Huntonit i Vennesla tar 60 prosent av massevirke i AT Skog. Det som ikke Vafos eller Huntonit tar, må sendes med båt eller tog ut av vår geografi. I dag har vi publisert samarbeidsavtalen med HedeDanmark, som eksportselskapet Viken AT Market har inngått. Der trengs store volum. Betalingsviljen for energivirke vil øke. Dette er kjempespennende, konkluderte Røra.

Mange og gode spørsmål

Skogeierne fikk videre informasjon om markedsandeler, tillegg for motormanuelle drifter, hvordan melde inn tømmer, viktigheten av faste lengder og en presentasjon av serviceavtalen BEDRESKOG.

– Er det slik at AT Skog bestemmer når skogen skal hogges i denne avtalen, var et av spørsmålene.

– Ja, vi må hogge når vi har mest brukt for tømmeret. Det er der vi skal hente gevinsten. Serviceavtalen gir oss en forutsigbarhet i tilgang på volum. Vi bestemmer i samarbeid med skogeier når vi skal hogge. Med slike avtaler får vi en forutsigbarhet i volum, som gir en leveringsgaranti til kunde og skogeierne bedre pris. Det er intensjonen. Om dette blir så stort som vi tror, kan vi hente ut stordriftsfordeler på mindre eiendommen. Vi kan forhandle med et større volum fra større areal, forklarte Røra.

– Har andre andelslag en slik avtale – eller har AT Skog bygd denne avtalen opp selv, undret en annen.

– Vi er først i landet med en slik avtale, der skogeieren bestemmer og vi gir råd og gjennomfører. Vi har jobbet fram BEDRESKOG i en godt gjennomarbeidet prosess med skogeiere i referansegruppe og testet ut på skogeiere. Andre skogeiere uten serviceavtale skal ikke betale for at andre har avtalen. Her er gevinsten mer aktivitet og bedre tømmerpris, som totalt sett er bedre for alle, forklarte skogsjef Knut Nesland.

Skal dekke behov for råd og hjelp

– Målet med avtalen er også å få opp aktiviteten. En undersøkelse for noen år tilbake, viser at 25 prosent av skogeierne ønsker å sette bort skogeiendommen for å få aktivitet og god drift. AT Skog har skapt et produkt som skal dekke dette behovet, forklarte Arne Eiken, som etter 6 dager i jobben som markedsansvarlig for BEDRESKOG ga skogeierne en gjennomgang av serviceavtalens innhold.

Viktigheten av mer ungskogpleie og etterslepet av skogpleie, ble tatt opp som tema fra salen før Røra avrundet med informasjon om alternativene for beliggenheten for ny tømmerterminal.

– Vi takker for et godt møte og god dialog, avsluttet Hans Erik Røra.

 

Om du ønsker å delta på et av regionmøtene, fortsetter AT Skog med informasjonsmøter på disse stedene:

24. oktober: Morgedal hotell i Kviteseid

25. oktober: Lasses kafe i Bamble

26. oktober: Scandic hotell i Grimstad

30. oktober: Utsikten hotell i Kvinesdal

31. oktober: Revsnes hotell i Byglandsfjord

01. november: Thon Conference Vika Atrium i Oslo

Tema: Rammebetingelser, tømmer og marked og avtalen BEDRESKOG. Møtene varer fra klokka 18 til 20.30.

Skjul