Du er her: Forside / Regionmøter 2017 og fremtidsmuligheter

Regionmøter 2017 og fremtidsmuligheter

Årets regionmøter er ferdige. Vi har møtt rundt 330 skogeiere på vår rundreise. Det er vi veldig fornøyd med. Møtene gir både energi og motivasjon!

Opplevelsene vi sitter igjen med, er at AT Skogs posisjon står sterkt blant våre medlemmer.

AT Skog har lansert produktet BEDRESKOG og presentert dette på regionmøtene. Å lansere nye produkter og tjenester er avgjørende for at vi som organisasjon skal levere på de forventningene som kunder, samarbeidspartnere og skogeiere har til oss. Behovet for ulike og tilpassede løsninger øker fra både kunder og skogeiere. Innovasjon, media- og kommunikasjon, teknologi og samfunnsendringer setter ny dagsorden. Vi som selskap må ta del i den utviklingen som skjer. Jeg er veldig glad og takknemlig for responsen dette produktet har fått, både i møte med skogeierne nå i høst og den direkte interessen for å inngå avtale. Det er hyggelig når vi utvikler nye produkter.

Vi kan alltids diskutere historiske tømmerpriser og hvor mye bedre det var før, men som en kollega av meg en gangs sa:

«Bakspeilet i bilen er lite i forhold til frontruta – det har en hensikt når du skal fremover. Et lite blikk i bakspeilet er nok til å se om du blir innhenta eller må korrigere! Å rygge når du skal fremover er vel ikke hensikten!»

Poenget er at vi skal ha historien med oss, men vi kan ikke være bundet av den! De største selskapene i verden i dag hadde knapt noen hørt om for 10 – 15 år siden. Nye løsninger og «duppeditter» påvirker også en organisasjon som AT Skog, da vi som enkeltpersoner anvender og tilpasser oss løsninger levert av Google, Amazon, Airbnb, UBER, Microsoft, Apple osv.

AT Skog har de siste årene jobbet målrettet for å utvikle en organisasjon, som kan møte utfordringene alene eller sammen med andre. Å spå om en fremtid som ligger 10-15 år unna er utfordrende, spesielt i lys av de teknologiske utviklingene som finner sted. Klimapolitikk og teknologi setter ny dagsorden og vi i skogbransjen er en viktig del av fornybarløsningen.

Når fornybarandelen øker og når innsatsfaktorene endrer seg fra fossilt til fornybart, slik det nå blir mer og mer av i Danmark, åpner det seg nye muligheter for oss. Det er for AT Skog ikke lenger et spørsmål om vi skal ta del i denne utviklingen, men hvilken rolle vi skal innta. AT Skog har gjennom Viken AT Market etablert et nytt forretningsområde innen bioenergi og et strategisk samarbeid med HedeDanmark (www.hededanmark.dk). Gjennom å etablere nye forretningsmodeller, skal vi øke verdien på skogressursene. I Danmark er tilgangen til skogressurser avgjørende for varme- og energiproduksjonen fremover.

Store globale selskap vil spille en rolle i den transformasjonen som skjer og globale handelsplasser for råstoff til bioenergi vil helt sikkert komme, slik det er innen andre råvaremarkeder.

AT Skog har sammen med Viken Skog etablert Viken AT Market som et viktig selskap for å utvikle nye eksportmarkeder og forretningsmuligheter. Veien videre blir spennende med tanke på de mulighetene som ligger foran oss. Viken AT Market «dilter» ikke etter når mulighetene byr seg!

Jeg og mine medarbeidere har fortalt mye om dette på regionmøtene. Vi har alle opplevd engasjement og gode tilbakemeldinger på den kursen vi nå har.

Det er flott!

Skjul