Registrering av framkjørt tømmer

Skogeiere som hogger selv, må huske å melde fra til AT Skog at tømmeret er klart til henting.

Her ser du hvordan du melder fra: Slik melder du framkjørt tømmer