Registrering av henteklart tømmer

Registrering av henteklart tømmer

Skogeiere som hogger selv, må huske å melde fra til AT Skog at tømmeret er klart til henting.

Du melder tømmer henteklart her: Min side

Har du ikke tatt i bruk Min side, ser du hvordan du går fram her: Slik tar du i bruk Min side