Registrering av framkjørt tømmer

SkogData legger om til nye systemer, det betyr dessverre at det er to forskjellige steder å melde framkjørt virke i en overgangsperiode.

For kontrakter registrert FØR 13.november 2017 : Registrering av framkjørt virke

For kontrakter registrert ETTER 13.november 2017: Fyll ut skjemaet nedenfor.

 

Melde framkjørt virke