Riktig og sikker hogst

Tømmerhogst er en spennende og morsom aktivitet, men også krevende. Arbeidet er risikofylt og sikkerheten må tas på alvor.

Skogbruksnæringen har i lang tid drevet et systematisk skadeforebyggende arbeid. Allikevel skjer det årlig alvorlig ulykker i skogen. For å redusere ulykkene, må ansvaret for sikkerheten være tildelt og erkjent.

Skogkurs har laget et hefte, som tar for seg faremomenter i forbindelse med skogsarbeid og hvordan du kan unngå ulykker.

Skal du jobbe med motorsag i skogen, anbefaler vi at du leser dette heftet: Riktig og sikker hogst