Samarbeid om eksport av tømmer

Samarbeid om eksport av tømmer

Adm. dir. i Viken AT Market, Anders R. Øynes, og daglig leder i Vestskog, Kjetil André Rødland.

PRESSEMELDING

BERGEN, 11. JUNI 2018

Styrke i samarbeid

Vestskog og Viken AT Market har etablert samarbeid om eksport av tømmer. Vestskog overlater alt eksportsalg til Viken AT Market fra 1. januar 2019.

Viken AT Market har de siste årene opparbeidet seg solid kompetanse på eksport, samtidig som sterke relasjoner med internasjonale aktører er i stadig utvikling. Med denne bakgrunnen skal Vestskog nyttiggjøre seg av dette til det beste for skogeiere på Vestlandet.

– Dette er spennende og utviklende for oss, sier en fornøyd daglig leder i Vestskog, Kjetil André Rødland.

Eksport av tømmer er helt avgjørende for å opprettholde stabil aktivitet i skogbruket. Viken AT Market er en sterk og pålitelig handelspartner, som tilbyr kvalitetstjenester direkte med industri og sluttbrukere i Skandinavia og Nord-Europa.

– Vi etablerer nå et tett samarbeid, som er tuftet på langsiktighet og tillit. Samarbeidet skal komme alle involverte parter til gode, sier daglig leder i Viken AT Market, Anders R. Øynes.

– Viken AT Market er et selskap, der det er lagt ned mye solid arbeid de siste årene, fremhever daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen. Kristiansen har vært sentral i arbeidet med å få på plass samarbeidsavtalen med Vestskog.

– Frem til oppstart av avtalen, er det viktig å få etablert gode rutiner slik at vi får en god overgang, poengterer Kjetil André Rødland.

For ytterligere informasjon kontakt:

  • Kjetil André Rødland, daglig leder Vestskog, t: 476 64 397
  • Anders R. Øynes, daglig leder Viken AT Market, t: 905 78 288

 

Vestskog er den ledande aktøren innafor vestnorsk tømmeromsetnad. Vestskog si oppgåve er å sikra meirverdi for eigararane. Vestskog tilbyr tenester innanfor skogbruksplanlegging, hogst, tømmerkjøp, planting, ungskogpleie og utmark.

Viken AT Market ble etablert i 2015 av Viken Skog og AT Skog som handelsselskap for eksport. Selskapets eiere er to av de ledende selskapene i Norge, som til sammen representerer cirka 40% av den årlige tømmeromsetningen i Norge.