Kampanjetillegg på taubanedrift i vest

Det står mye hogstmoden skog på vestlandet og AT Skog vil stimulere til økt hogstaktivitet.

– Vi innfører derfor et kampanjetillegg på 15 kr/m³ for gran sagtømmer og massevirke fra taubanedrifter til medlemmer av AT Skog, sier markeds- og produksjonsleder Hans Erik Røra.

Økt tilskudd

Offentlig tilskudd til tømmerdrift i bratt terreng har økt. Fylkesmannen i Vestland anbefaler nå kommunene å øke tilskuddet til taubanedrifter til 140 kr/m³.

I Rogaland er det også gode tilskuddsordninger til drift i bratt terreng.

Kampanjetillegget forutsetter at:

  • Skogeier inngår driftsavtale med AT Skog innen 1. juni for hogst i 2020.
  • Tidspunkt for gjennomføring av driften er fleksibel for å sikre optimal logistikk av tømmer og taubaneutstyr, men den må utføres innenfor 2020.
  • Avvirkningsvolum er minimum 1000 m³/drift. For å oppnå minimumskvantumet, kan dette også gjøres i samarbeid med naboeiendom.

Kampanjetillegget kommer i tillegg til gjeldende prisliste i området på avvirkningstidspunktet.

Krav til vei, velteplassforhold og øvrige vilkår gjelder, som tømmeromsetning ellers gjennom AT Skog.

Foto: Roar Kirkevold/magasinet Skog

Skrevet av Stine Solbakken
23/01/2020