Du er her: Forside / Se den nye nettsiden til ALLMA

Se den nye nettsiden til ALLMA

– Endelig en ny nettside, som enkelt viser hva ALLMA er og hvordan skogbruksplanen kan bestilles, sier Jon Bjarne Onsøien i AT Skog.

ALLMA er i dag landets beste og ledende kartverktøy for skogbruksplanlegging. ALLMA er utviklet av de tre skogeiersamvirkene AT Skog, ALLSKOG og Mjøsen Skog.

– Brukerne er begeistret

– Det er ikke bare andelseiere i våre egne samvirker, som har blitt begeistret for denne kartløsningen på pc, nettbrett og mobil. Kundene våre er også andre skogeiere utenfor skogeiersamvirke, kommuner og fylkesmenn, forklarer Onsøien, som har yrkestittelen seniorkonsulent GIS. GIS står for geografisk informasjonssystem.

Se den nye nettsiden her: ALLMA

Innholdsrik kartløsning

Har du en skogbruksplan på papir, har du informasjon om 3 ting:

  • Skogtakst
  • Miljøregistrering
  • Fredet kulturminne

Har du den digitale skogbruksplanen ALLMA, har du alltid oppdatert informasjon fra flere statlige databaser:

  • Naturtyperegistrering (fra Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning)
  • Vernede områder (fra Miljødirektoratet)
  • Artsregistrering (fra Artsdatabanken/ Klima- og miljødepartementet)
  • Kulturminner i skog (fra Askeladden/Riksantikvaren)
  • Ferske flybilder og terrengkart – kyststrøk blir ofte fotografert årlig, mens omløpsfotografering gjør at hele landet fotograferes hvert 5. år.

 Enkelt i bruk

– ALLMA er den eneste kartløsningen, som har samlet informasjon fra alle disse databasene, sier Onsøien.

Om skogbruksplanen din er av nyere dato (etter 2008), vil du kunne motta brukernavn og passord i løpet av kort tid. Planer produsert før 2008, kan legges inn i påvente av ny takst i kommunen.

Du kan bestille ALLMA her: Bestillingsskjema og priser

Hittil har 830 skogeiere i AT Skog tatt i bruk ALLMA.

– Med ALLMA er det enkelt å sjekke hvor det skal gjøres tiltak. Med ALLMA vet du når du er i riktig bestand, sier skogeier Inger Bente Menstad i Kragerø.

– ALLMA er et utrolig bra verktøy for meg som skogeier. Da kan jeg ha full oversikt til enhver tid, sier skogeier Eivind Gisholt i Skien.

– Jeg ønsker at barna mine skal få en lettere tilgang til skogen enn jeg har hatt. Med skogbruksplanen får jeg full oversikt over ressurser og tidspunkt for når jeg må tynne og rydde, sier skogeier Nicolai Kleiven i Bamble.

Skjul