Send dine forslag til valgkomiteen

Send dine forslag til valgkomiteen

Valgkomiteen vil med dette invitere medlemmer, valgkretser og skogeierlag til å foreslå kandidater til verv i AT Skog SA.

Alle representanter er på valg. Dette gjelder styreleder, nestleder, 5 styremedlemmer og 3 vararepresentanter til styret.

Vi ber også om innspill på nye medlemmer i valgkomitéen.

I tråd med fusjonsplanen er det gitt føringer for at styreleder skal komme fra AT Skog og nestleder skal komme fra tidligere Vestskog.

Vi minner om muligheten for å foreslå nye navn, eller ønske gjenvalg på sittende representanter.

 

Forslag på kandidater sendes til: simon.thorsdal@atskog.no

Innsendelsesfrist: 15. februar.

Forslaget må inneholde navn og kandidatens CV (kun ei side med den mest relevante informasjonen for vervet).

Kandidaten må være forespurt.

 

Dagens styresammensetning i AT Skog SA

Styreleder: Olav A. Veum

Nestleder: Halvor Brosvik

Styremedlemmer fra tidligere AT Skog: Åse Egeland, Hølje Kr. Jore, Gunn Brekka og Even Hedland

Styremedlemmer fra tidligere Vestskog: Birgit Eiken, Bengt Drageset, Aud Slettebø og Sigve Tårn Schmidt

 

Dagens valgkomité i AT Skog SA

Medlemmer fra tidligere AT Skog: Helene H. Bakka, Heidi Herum, Tore Felland Storhaug, Tomas A. Lie, Elma Liane og Oddvar Eikeland

Medlemmer fra tidligere Vestskog: Eivind Lien, Åsta Midtbø, Ragnvald Vaage, Kjell Magne Åshamar og Olav Høyheim Einan