Servicekontoret

Telefon: 35 58 82 00

Ringer du servicekontoret mandag, onsdag og torsdag fra klokka 09.00 til 14.00 kan du få hjelp til:

  • Ønske om hogst
  • Tømmerinnmeldinger
  • Plantebestillinger
  • Bestilling av ungskogpleie
  • Bestilling av markberedning
  • Bruk av våre digitale løsninger og andre skogoppdrag