Du er her: Forside / SKOGEIER / Arealplanlegging

Arealplanlegging

AT Skog utfører en rekke oppgaver i arealplanlegging:

  • Regulerings- og bebyggelsesplaner for ulike typer arealdisponeringer, som hyttefelt og boligfelt.
  •  Forhåndsvurdering/rådgivning for grunneiere til aktuelle utbygginger og dispensasjonssøknader.
  • Planprogram og konsekvensutredninger.
  • Styring/gjennomføring av planprosesser.
  • Forprosjekt, temaplaner og lignende.
AREALPLANLEGGER
Mona Gundersen

mona.gundersen@atskog.no

957 94 342