Du er her: Forside / SKOGEIER / BEDRESKOG

BEDRESKOG

BEDRESKOG FORVALTNING

Å benytte seg av bedreskog forvaltning kan sammenlignes med inngåelse av en serviceavtale på en verdigjenstand. Slike serviceavtaler inngår man for å få utført vedlikehold skikkelig og få dette dokumentert – og selvfølgelig blir servicen utført av fagfolk!

Vi har kompetansen – du bestemmer!

Ikke alle har mulighet til å drifte skogen sin på best mulig måte, men de aller fleste ønsker at skogen skal ha det bra og skape verdi. Under halvparten av eiendommene i AT Skog har ingen eller svært liten aktivitet. Nå kan alle som ønsker det få tilpasset hjelp gjennom bedreskog. Nå blir det enda enklere å være skogeier!

Som bruker av tjenesten bedreskog betaler du et månedlig beløp for å få en rekke fordeler som er skreddersydd for deg som skogeier. Fordelene skal gjøre deg til en bedre skogforvalter på dine premisser og øke verdien av skogen din.

Du får tilgang til noen grunntjenester som i seg selv bidrar til positiv verdiskapning.
I tillegg får du tilgang til alle de produktene og tjenestene du har behov for til gunstige priser

HVA INNEBÆRER AVTALEN I PRAKSIS?

Dine ønsker og ambisjonsnivå bestemmer hvor mye som skal gjøres. AT Skog blir din rådgiver, og sammen tar vi gode valg. Vi starter med en gjennomgang av skogbruksplan og eiendom. Du får informasjon om pris og andre fordeler.

Ønsker du tiltak i forhold til planting, rydding, hogst og lignendee, hjelper vi deg å lage en god plan og sørger for at du skaper mest mulig verdi på kort og lang sikt.

Det du ikke ønsker å gjøre selv, kan vi utføre sammen med gode samarbeidspartnere.

For at du skal være oppdatert og få den hjelpen du trenger, vil vi ta kontakt med jevne mellomrom
 • Invitasjon til budsjett- og handlingsplanmøte
 • Evalueringsmøter
 • Vi sender SMS når nye dokumenter er tilgjengelig på min side
 • Nyheter presenteres på mail og noen ganger SMS
 • Statusrapporter etter befaringer i skogen

I tillegg vil du høre fra oss når vi har noe å si som kan ha verdi for deg som skogeier

PRISER

Prisen dekker fordelen i grunnpakka og varierer ut fra størrelsen på skogen. Pris på uttak av skog, rydding, planting, veibygging og andre investeringer prises på forespørsel.

Forutsetninger:
Eiendommen må ha utarbeidet skogbruksplan og være miljøregistrert.
Du må være medlem i AT Skog og bruke vår digitale skogbruksplan Allma standard. Les mer om skogbruksplan her.
AT Skog kjøper tømmeret ditt.

0 – 1.000 dekar

310,-/mnd

1.000 – 3.000 dekar

442,-/mnd

3.000 – 5.000 dekar

575,-/mnd

5.000 – 10.000 dekar

708,-/mnd

Over 10.000 dekar

Kontakt oss for pris

JEG ØNSKER TILBUD OM BEDRESKOG FORVALTNING

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
BEDRESKOG FORSIKRING

Få tenker på at det er knyttet risiko til å eie en privat vei, enten du eier den alene eller gjennom et veilag. Historisk er sannsynligheten for skade og økonomisk ansvar liten, men hva hvis uhellet først er ute? Da kan konsekvensen være stor.
AT Skog har et ekte engasjement for skogen, regionen og menneskene vi møter. Vi er derfor stolte av å være det første andelslaget i landet som tilbyr våre andelseiere en rimelig ansvarsforsikring for private veier.
BAKGRUNN

Det medfører ansvar å eie og drive en skogsbilvei. Erstatningsansvaret skiller ikke mellom
organiseringen av eierskapet. De samme reglene gjelder om veieier er en veiforening eller
privat skogeier. Det må foreligge tre hovedvilkår for erstatningsansvar:

 • Skadelidte må kunne dokumentere et økonomisk tap.
 • Ansvarsgrunnlaget må foreligge
  • veieier må ha vært uaktsom.
 • Årsakssammenheng mellom tapet og ansvarsgrunnlaget.
  • Veieier kan gjøres ansvarlig selv om veien har bom eller er skiltet for privat bruk. Risikoen vil være avhengig av veiens standard og bruk.
Hvisat. tegning gårdstun
Tegnet av Morten Tefre
HVISAT

Som samvirkeforetak har vi styrke til å skape gode vilkår for våre medlemmer.
Hvisat er et kollektivt forsikringstilbud av de private veiene du kan risikere erstatningsansvar for. For 200 kroner i året, er alle dine veier dekket for skader på inntil 10 millioner kroner.
Ansvaret som følger en privat veieier, knyttes ikke bare til egen aktivitet.
Mange løper en risiko uten å være klar over det. Dagligdagse hendelser, som når melkebilen henter naboens melk på felles gårdsvei, lastebilen kjører byggevarer til hyttefeltet i enden av skogsveien eller når entreprenøren er på vei inn med skogsmaskiner, går så godt som i 100 % av tilfellene fint. Men hva hvis…
Vi har derfor valgt å legge den årlige forsikringspremien inn i medlemskontingenten. Enkelte skogeiere har egne forsikringer, som kan ha tilsvarende dekning. Skulle du av en eller annen
grunn ikke ha behov for denne forsikringen, er det fullt mulig å velge bort dette tilbudet.

AT Skog er det første skogeiersamvirket i landet, som tilbyr medlemmene en rimelig ansvarsforsikring for private veier, bruer og tun.

Hvisat - Tegnet av Morten Tefre
Tegnet av Morten Tefre

Jeg ønsker ikke Hvisat.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
BEDRESKOG VEIFINANS

Veiprosjektene vi har gjennomført gjennom bedreskog forvaltning, har økt AT Skogs kompetanse på planlegging og gjennomføring. Investering i veiløsning, er en av de viktigste avgjørelser en skogeier gjør med tanke på eiendommens framtidige verdi. Produktet bedreskog veifinans skal være et virkemiddel for våre medlemmer til å realisere sine veiprosjekter. Dette er et produkt i utvikling, som alle våre medlemmer kan nyte godt av. AT Skog er allerede involvert i rundt 30 veiprosjekter
Hvordan fungerer det?