AT Skog/Skogeier/BEDRESKOG

BEDRESKOG forvaltning

Å benytte seg av BEDRESKOG forvaltning kan sammenlignes med inngåelse av en serviceavtale på en verdigjenstand. Slike serviceavtaler inngår man for å få utført vedlikehold skikkelig og få dette dokumentert – og selvfølgelig blir servicen utført av fagfolk!

Vi har kompetansen – du bestemmer

Ikke alle har mulighet til å drifte skogen sin på best mulig måte, men de aller fleste ønsker at skogen skal ha det bra og skape verdi. Under halvparten av eiendommene i AT Skog har ingen eller svært liten aktivitet. Nå kan alle som ønsker det få tilpasset hjelp gjennom bedreskog. Nå blir det enda enklere å være skogeier!

Som bruker av tjenesten bedreskog betaler du et månedlig beløp for å få en rekke fordeler som er skreddersydd for deg som skogeier. Fordelene skal gjøre deg til en bedre skogforvalter på dine premisser og øke verdien av skogen din.

Du får tilgang til noen grunntjenester som i seg selv bidrar til positiv verdiskapning.
I tillegg får du tilgang til alle de produktene og tjenestene du har behov for til gunstige priser

Gode priser

På innkjøp og salg av tømmer
Innkjøp
Planting/plantekjøp
Tynning/hogst
Ungskogpleie
Markberedning

Salg av tømmer
Konkurransedyktige priser
Salgsgaranti

Hjelp med

Alt fra rådgivning til juridisk bistand
Rådgivning
Gjennomgang av skogbruksplan
Tilsyn av eiendommen
Råd ved skogskader
Økonomi
Søknader
Rapportering
Juridisk bistand

Fordeler

Som rabatter og enkelt regnskap
Skogsarbeidet blir utført av profesjonelle fagfolk

Rabatt på produkter og tjenester

Gratis oppdatering av skogbruksplankart

Enkel håntering av regnskap
Hva innebærer avtalen i praksis?

Dine ønsker og ambisjonsnivå bestemmer hvor mye som skal gjøres. AT Skog blir din rådgiver, og sammen tar vi gode valg. Vi starter med en gjennomgang av skogbruksplan og eiendom. Du får informasjon om pris og andre fordeler.

Ønsker du tiltak i forhold til planting, rydding, hogst og lignende, hjelper vi deg å lage en god plan og sørger for at du skaper mest mulig verdi på kort og lang sikt.

Det du ikke ønsker å gjøre selv, kan vi utføre sammen med gode samarbeidspartnere.

 

For at du skal være oppdatert og få den hjelpen du trenger, vil vi ta kontakt med jevne mellomrom

 • Invitasjon til budsjett- og handlingsplanmøte
 • Evalueringsmøter
 • Vi sender SMS når nye dokumenter er tilgjengelig på min side
 • Nyheter presenteres på mail og noen ganger SMS
 • Statusrapporter etter befaringer i skogen

I tillegg vil du høre fra oss når vi har noe å si som kan ha verdi for deg som skogeier

Priser

Prisen varierer ut fra størrelsen på skogen. Pris på uttak av skog, rydding, planting, veibygging og andre investeringer prises på forespørsel.

Forutsetninger:
Eiendommen må ha utarbeidet skogbruksplan og være miljøregistrert.
Du må være medlem i AT Skog og bruke vår digitale skogbruksplan ALLMA standard. Les mer om skogbruksplan her.
AT Skog kjøper tømmeret ditt.

Jeg ønsker tilbud om BEDRESKOG forvaltning
Navn(Påkrevd)
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

BEDRESKOG kompetanse

BEDRESKOG kompetanse er et gratis nettkurs spesielt utviklet til deg som eier skog. Mer kunnskap om skog fører til bedre forvaltning. Det resulterer i en bedre skog for deg, og for neste generasjon.

Kurset bygger på et stigende kunnskapsnivå, så her håper vi at alle skogeiere kan lære noe nytt uansett alder og kompetanse.

BEDRESKOG veifinans

Veiprosjektene vi har gjennomført gjennom BEDRESKOG forvaltning, har økt AT Skogs kompetanse på planlegging og gjennomføring.

Investering i veiløsning, er en av de viktigste avgjørelser en skogeier gjør med tanke på eiendommens framtidige verdi. Produktet BEDRESKOG veifinans skal være et virkemiddel for våre medlemmer til å realisere sine veiprosjekter.

Vi bidrar til å realisere ditt veiprosjekt med:
 • Kartlegging av ressursgrunnlag
 • Søking om byggetillatelse og tilskudd
 • Bidra med prosjektledelse
 • Finansering under byggeperioden
 • Fordeling mellom grunneierne
Betingelser:
 • AT Skog omsetter tømmeret, kontrakter inngås i forkant
 • Tilskudd betales direkte til AT Skog
 • Gunstig rente på utestående beløp
 • Administrasjonsgebyr på kr 5 000/grunneier
Jeg ønsker tilbud om BEDRESKOG veifinans
Navn(Påkrevd)
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.