Du er her: Forside / SKOGEIER / Husk skogforsikring!

Husk skogforsikring!

Skogen utgjør store personlige og samfunnsmessige verdier. Storm og skogbrann kan gi store tap. 

Våtere og mildere klima øker risikoen for skader. Opprydding og hogst etter storm, er risikofullt og kostbart. Statens naturskadefond dekker ikke lenger stormskader på skog.

Skogfond med skattefordel kan benyttes ved betaling av forsikringspremien.

Det er bare Skogbrand som tilbyr skogforsikring i Norge. Selskapet ble stiftet i 1912 og er skogeiernes eget forsikringsselskap, som i dag forsikrer mer enn 40 000 skogeiendommer.

Ta kontakt for en forsikringsavtale for skogen din: Skogbrand

Du finner mer informasjon her: Brosjyrer fra Skogbrand