Skogfondkalkulator

En skogfondkalkulator beregner hvor mye du bør trekke i skogfond når du vet hvor mye du vil investere i skogkultur og veier.

Du finner kalkulatoren her: Skogfondkalkulator

Der finner du i tillegg saldo på skogfondskontoen din ved å søke via organisasjonsnummer, skogfondskontonummer eller personnummeret ditt.

Husk: Det er ingen renteavkastning av innestående på skogfondskontoen. Når du investerer i ungskogpleie, får du «renter» ved større brukerglede og høyere avkastning.

For mer informasjon, kontakt din lokale skogbruksleder: Skogbruksledere og skogkultur