Sjekk din skogfondskonto

www.skogfond.no kan du selv sjekke innestående på skogfondskontoen din. Du kan søke via organisasjonsnummer, skogfondskontonummer eller personnummeret ditt.

Husk: Der er ingen renteavkastning av innestående på skogfondskontoen. Renter får du bare ved større bruksglede og høyere avkast i en velstelt skog, når du investerer i ungskogen. Kontakt din skogbruksleder for å aktivere ditt innestående.