Skogsbilvei klasse 3

Veiklasse 3 er standarden for skogsbilveier

Veien skal kunne trafikkeres med lass hele året med begrensninger i teleløsningsperioden og i perioder med spesielt mye nedbør.

Dimensjonerende aksellast: 13 t på bruer og 10 t på vei.

Ved levering på skogsbilvei, forutsetter dette at veien er godkjent etter gjeldende «Normaler for Landbruksveier» fra Landbruksdepartementet revidert utgave fra 1.juni 2013 – veiklasse 3 (helårs landbruksvei) og veiklasse 4 (sommerbilvei).

Veiklasse 3