Snart klart for Norgesplanter

 

– Vi slår oss sammen for å produsere norske skogplanter mer lønnsomt, forklarer daglig leder Lars Kihle i Skogselskapet i Buskerud. Fra 1. januar blir skogplanteskolene på Gvarv og i Hokksund til det nye selskapet, Norgesplanter AS.

15 millioner planter

Skogplanteskolene i Telemark og Buskerud skal begge fortsatt produsere, distribuere og selge skogplanter. – For mer kostnadseffektiv drift, trenger vi større volum. Til sammen skal vi produsere rundt 15 millioner skogplanter til skogeiere i Agder, Buskerud, Telemark, Vestfold og ellers etter etterspørsel.

– Et større miljø vil også være mer attraktivt for yngre fagfolk. Det er en utfordring i dag å trekke til seg ny kompetanse, noe som vurderes som kritisk for å utvikle planteproduksjonen etter markedets krav, forklarer Kihle.

– Det er viktig for Skogselskapet i Telemark og Buskerud, som forvaltere av skogplanteskoler, å sikre tilgangen på norskproduserte skogplanter av god kvalitet. Plantene er tilpasset våre områder og behandlet med miljøsertifiserte snutebillepreparat. Målet med fusjonen er å tilpasse kapasiteten til markedets plantebehov til konkurransedyktige priser.

– Forventningsfull

– Jeg ser med forventning fram til en større enhet i produksjon av skogplanter. Jeg tror fusjonen vil bidra til økt forskning og utvikling på plantemateriale, som vil gi mer robuste planter og enda sikrere planteforsyning, sier teamleder for skogkultur i AT Skog, Kjell Håkedal.

I Norge produseres det årlig rundt 30 millioner skogplanter. Med denne fusjonen, vil halvparten av landets skogplanter bli produsert i selskapet Norgesplanter AS.

FAKTA

Norgesplanter AS

FUSJON: Telemark skogplanteskule og Buskerud skogplanteskole slår seg sammen 1. januar 2017.

BUSKERUD: Planteskolen i Hokksund har et uteareal med kapasitet på cirka 17 millioner M95 planter. Kjølelagerets kapasitet er 5,5 millioner planter. Planteskolen kan produsere 6 millioner planter med nåværende produksjonsapparat uten vesentlige investeringer.

TELEMARK: Planteskolen på Gvarv har et uteareal med kapasitet på cirka 10 millioner M95 planter. Kjølelagerets kapasitet er 6 – 8 millioner planter. Planteskolen kan produsere 4 millioner planter med nåværende produksjonsapparat uten vesentlige investeringer.

TRYGGERE: To enheter vil redusere risiko for biologiske og klimatiske planteskader.

Skrevet av Stine Solbakken
15/11/2016