Søker prosjektledere til skogrydding

Søker prosjektledere til skogrydding

Norsk Skogrydding AS er nylig etablert av AT Skog og Viken Skog. Virksomheten startet opp 1. januar 2019.

Vil du være med å bygge opp en ny linje- og traséryddingsvirksomhet?

Selskapet har allerede rukket å bli en betydelig aktør i bransjen og er i vekst. Nå søker vi 2 selvstendige prosjektledere, en med kontorsted i Drangedal og en ved kontoret på Elverum.

Prosjektansvaret vil dekke hele Norge og begge stillingene vil medføre reisevirksomhet.

Søknadsfristen er 12. august 2019.

Se hele stillingsannonsen her: Prosjektledere til Norsk Skogrydding AS