Sommerhilsen fra AT Skog

Kjære skogeier!


Etter en hektisk vinter og vår med stor aktivitet i skogen og betydelig innsats for å utvikle vår organisasjon, ser de fleste nå fram til noen roligere sommeruker. Det skjer mye i skog-Norge om dagen. Arbeidet med å lage et sterkt og framtidsrettet selskap for våre medlemmer, har ikke blitt mindre viktig. Vi ønsker med dette å gi en kort status på noen sentrale punkt og samtidig ønske dere alle en god sommer.

Fusjonen går bra
Fusjonen mellom AT Skog og Vestskog ble vedtatt på årsmøtene i vår. Vi er nå godt i gang med å gjennomføre fusjonen. Veien videre handler om å samle organisasjonen økonomisk, teknisk og operativt. Dette innebærer en del formaliteter. Status er at vi har god kontroll på fusjonsprosessen.

Tømmermarkedet
I inngangen til sommeren opplever vi at mye tømmer er i omløp. Dette utfordrer oss. Da er det viktig å holde hodet kaldt og tenke langsiktig. Det er i all hovedsak fortsatt gode internasjonale konjunkturer og etterspørselen er god, men med stort utbud av tømmer presses prisene på kort sikt. Utsiktene framover viser god etterspørsel mot slutten av året og inn i neste år. Fusjonen setter oss i stand til å møte fremtidens etterspørsel etter fornybart råstoff på en enda bedre måte. Både nasjonale og internasjonale kunder legger merke til at vi blir større. Vi tar aktivt del i endringene og tilpasser oss en ny tid i skognæringen.

Tre er fremtiden!
Å velge trebaserte produkter og løsninger er klimakamp i praksis. I år har vi lansert en felles kampanje, som involverer hele skognæringen. Fra skogeiere til kunder. Nå skal vi spre gode historier om alt tre kan brukes til gjennom kampanjen Tenk Tre. Vi skal i fellesskap fortelle hvorfor skog- og trenæringen er framtiden.

Les og del saker fra nettsiden til Tenk Tre: Tenk Tre

Følg også Tenk Tre på Facebook og Instagram.

Framover
I høst skal vi i gang med strategiprosessen til AT Skog. Selskapet dekker nå seks fylker og har rundt 9800 medlemmer. AT Skog har et fortsatt høyt ambisjonsnivå og mål om å være skogeiers førstevalg. Vi skal være en god samarbeidspartner, en trygg og stabil tømmeraktør og en attraktiv arbeidsplass.
For å nå våre medlemmer i en stor geografi, benytter vi flere kanaler: Nettsiden, Facebook, Instagram, epost og varslinger på sms.

Som skogeier i AT Skog kan du også finne informasjon om kundeforholdet/medlemskapet på Min side: Slik tar du i bruk Min side

Følg AT Skog på Facebook og Instagram.

Vi ønsker dere alle en flott sommer – husk å pleie skogen din!

Med hilsen

Olav A. Veum (styreleder) og Anders R. Øynes (adm. dir.)

 

Skrevet av Stine Solbakken
04/07/2019