Sommerhilsen og refleksjoner

Det er stor aktivitet i skogen og tilhørende industri. Mange nye initiativ er på trappene. Da er det viktig at det støttes opp om initiativene, som viser seg å ha livets rett. Det er viktig at rammebetingelsene og viljen til å gjennomføre er tilstede.

Dette krever samarbeid!

Jeg kom over en bok skrevet av Andreas Vevstad «Norsk Skogpolitikk – streiftog i det 20. århundre», utgitt på Landbruksforlaget i 1992. Der siterer han tidligere generaldirektør for de svenske statsskogene, Erik W. Højer, sine karakteristikker en gang på 1960-tallet om utviklingen i Norrlandsskogbruket slik:

I 1920 årene visste man for lite

I 1930 årene ville man for lite

I 1940 årene ønsket man for lite

I 1950 årene visste man det man burde vite, og orket det

 

Nå er nok dette noe enkelt, men hvor er vi i dag i denne opplistingen om denne skulle fortsette for den norske utviklingen? Et moment hadde nok vært avvikling av skogbasert industri på 2000-tallet. Er den utviklingen basert på det man visste der og da, eller? Vi burde vite.

Det står ikke på rapporter, utredninger eller kunnskap. Ei heller på kapital. Vi må tørre å stille oss spørsmålet om vi orker å gjennomføre det vi nå har av muligheter som nasjon i det grønne skifte.

Refleksjonene fra Olav Veums blogginnlegg, er verdt å reflektere over. Hvor ble det grønne skifte av?

I AT Skog legger vi vekt på at vi har en stolt fortid og en stor framtid. Vi i AT Skog skal sammen med andre gjøre det vi bør gjøre, og orke det!

 

På vegne av AT Skog ønskes alle kunder, skogeiere, entreprenører, transportører og andre samarbeidspartnere en riktig god sommer!