Sov godt med veiforsikringen Hvisat.

Sov godt med veiforsikringen Hvisat.

AT Skog er det første andelslaget i landet, som tilbyr andelseiere en rimelig ansvarsforsikring for private veier, bruer og tun.

Som andelseier i AT Skog er du nå trygg på at Hvisat. dekker skade, som skjer på alle private veier på eiendommen din.

Kollektiv forsikring

I disse dager sender AT Skog ut regningen for medlemskontingenten. Denne kollektive forsikringen, som AT Skog har fremforhandlet for alle medlemmene, trådte i kraft fra 3. mai i år da årsmøtet i AT Skog vedtok Hvisat.

Om private veier blir brukt til skogsdrift, hytteturister, turfolk, tømmerbil, melkebil, dyretransport eller annen transport, er du forsikret gjennom Hvisat.

Les brosjyren vår her: Veiansvarsforsikringen Hvisat

Bakgrunnen for AT Skogs kollektive veiansvarsforsikring:

  • I forbindelse med den såkalte Snøås-dommen i Drangedal, er ansvar for skade på tredjeparts eiendom plassert hos veieier (skogeier)
  • I praksis betyr dette at ansvar ved skade, som ikke sjåføren kan klandres for, plasseres hos veieier (skogeier)
  • I henhold til AT Skogs driftsavtaler, er veieier (skogeier) ansvarlig for at veier tilfredsstiller krav til veiklasse
  • Avvik i veistandard knyttes til uaktsomhet hos veieier (skogeier) og innebærer erstatningsansvar

Betales sammen med kontingenten

Siden ansvarsforholdet er knyttet til det å eie vei og ikke egen aktivitet, legger AT Skog forsikringspremien inn i den årlige kontingenten.

Årspremien er 200 kroner for den kollektive veiansvarsforsikringen. AT Skog sender straks ut regningen for medlemskontingenten. Ved å betale 1050 kroner, er alle veiene på eiendommen din forsikret.

Derfor anbefaler AT Skog forsikringen Hvisat.:

  • Forsikringen dekker alle veiene du eier. Egne veiforsikringer er knyttet til spesifikke veistrekninger.
  • Når du har betalt kontingenten, er du sikker på at veiene dine er forsikret.
  • Med en månedspris på 17 kroner, får du mye trygghet.
  • Ønsker du ikke å benytte deg av Hvisat., betaler du medlemskontingenten på 850 kroner og forteller oss dermed at du ikke ønsker å være inkludert i den kollektive veiansvarsforsikringen.

Les sak fra årsmøte her: Årsmøtet omfavnet ny medlemsfordel

Har du spørsmål om Hvisat. kan du kontakte Arne Eiken: arne.eiken@atskog.no

Illustrasjonstegninger: Morten Tefre