Stor interesse for gjødsling

Stor interesse for gjødsling

Skoggjødsling gir økt vekst og bedre karbonopptak. Foto: Anne Mæhlum

Skogeiere i Agder og Telemark har bestilt gjødsling av skog på totalt 5000 mål. – Dette er en solskinnshistorie, kommenterer teamleder for skogkultur i AT Skog, Kjell Håkedal, som er svært fornøyd med interessen som er innmeldt til fristen 1. april.

– Totalt har skogeiere i Norge bestilt helikoptergjødsling av 80 000 mål, oppsummerer Håkedal.

Begynner i juni

Myndighetene bidrar med 9 millioner kroner til skoggjødsling i år. Målet er å øke karbonopptaket gjennom bedre vekst. Det gis 40 prosent tilskudd til gjødsling. Benyttes skogfond med skattefordel, er egenandelen svært liten.

AT Skog sørger for planlegging, distribusjon av gjødsel og hensiktsmessige landingsplasser i samarbeid med Pegasus helikopter. Gjødslingen blir utført fra juni. Planen er at tilskuddet skal videreføres i 2017.