Til deg som har bjørketømmer

Levering av bjørk vinter 2022

På grunn av høye strømpriser i høst og vinter har AT Skog stor etterspørsel etter vedtømmer.

Primært er det bjørk som etterspørres.

– Betalingsviljen for bjørk er nå god, men effektiv produksjon med vedmaskiner setter også krav til god kvalitet på tømmeret, sier markeds- og produksjonssjef i AT Skog, Hans Erik Røra.

Gode priser

Råte, grove dimensjoner og mye krok er ikke forenlig med effektiv vedproduksjon. AT Skog tilbyr ved inngangen til vinteren gode priser på bjørk massevirke, men for å oppnå den beste prisen må de groveste og dårligste stokkene legges i biohaugen.

Levering av bjørk vedtømmer forutsetter at tømmeret blir hogd i perioden 1. oktober til 31. mars (uten sevje).

Minstevolum pr. sortiment er 15 m³.

Sortiment 304 Bjørk vedtømmer (må hogges i perioden 1. oktober til 31. mars)

Kappes og sorteres i 2 faste lengder: 3 m (+/- 10 cm) og 4,50 m (+/- 15 cm)

Diameter: Min. 7 cm, max. 40 cm

Skogsråte: Tillates ikke

Krok: Godtas når stokken kan trekkes gjennom en tenkt sylinder med lengde lik stokkens lengde og diameter lik stokkens største diameter pluss 30 cm. Denne diameter måles minst 30 cm inn fra rotenden.

Pris til skogeier: 350 kr/m3 (i alle områder)

Sortiment 302 Bjørk massevirke: Leveres til industri, kappes og sorteres i 2 faste lengder på 3 m (+/- 10 cm) og 4,50 m (+/- 15 cm)

Diameter: Min. 7 cm, max. 60 cm

Skogsråte: Inntil 50 % av diameter/max. 25 % av areal

Tilgjengelig for levering fra Aust Agder og Telemark.

Grunnpris til skogeier: 235 kr/m³ (transporttrekk i enkelte kommuner)

Skrevet av Torbjørg Loftesnes
19/01/2022