Til deg som har bjørketømmer

Levering av bjørk høst og vinter 2018/19

Økte strømpriser i sommer og høst gjør at etterspørselen etter ved før vintersesongen er høyere enn normalt.

Mange av de store lokale vedprodusentene er utsolgt allerede. Pågangen etter bjørketømmer er derfor stor.

– Betalingsviljen for bjørk er nå god, men effektiv produksjon med vedmaskiner setter også krav til god kvalitet på tømmeret, sier markeds- og produksjonssjef i AT Skog, Hans Erik Røra.

Gode priser

Råte, grove dimensjoner og mye krok er ikke forenlig med effektiv vedproduksjon. AT Skog tilbyr ved inngangen til vinteren gode priser på bjørk massevirke, men for å oppnå den beste prisen må de groveste og dårligste stokkene legges i biohaugen.

Levering av bjørk vedtømmer forutsetter at tømmeret blir hogd i perioden 1. oktober til 31. mars (uten sevje).

Minstevolum pr. sortiment er 15 m³.

 

Sortiment 300 Bjørk massevirke prima:

Leveres til industri, kappes og sorteres i 2 faste lengder: 3 m (+/- 10 cm) og 4,50 m (+/- 15 cm)

Diameter: Min. 7 cm, max. 60 cm

Skogsråte: Inntil 50 % av diameter/max. 25 % av areal

Pris til skogeier: 280 kr/m³ (i alle områder)

 

Sortiment 304 Bjørk vedtømmer (må hogges i perioden 1. oktober til 31. mars)

Kappes og sorteres i 2 faste lengder: 3 m (+/- 10 cm) og 4,50 m (+/- 15 cm)

Diameter: Min. 7 cm, max. 40 cm

Skogsråte: Tillates ikke

Krok: Godtas når stokken kan trekkes gjennom en tenkt sylinder med lengde lik stokkens lengde og diameter lik stokkens største diameter pluss 30 cm. Denne diameter måles minst 30 cm inn fra rotenden.

Pris til skogeier: 340 kr/m3 (i alle områder)

Skrevet av Stine Solbakken
11/09/2018