Du er her: Forside / Tilskudd til skogsveier

Tilskudd til skogsveier

Status for Telemark: Årets bevilgning er på 6 millioner kroner. Søknader sendes til kommunen, som sender videre til Fylkesmannen i Telemark. Søknadsfrist er 10. mai og 30. september. I 2015 ble det bygd 8,4 km ny skogsvei og ombygd knapt 24 km. Det ble investert totalt 13,5 millioner kroner i skogsveier i fjor.

Status for Vest-Agder: Løpende søknadsfrist. Av totalbevilgning på 5,5 millioner kroner, er cirka 1,5 millioner brukt. I 2015 ble det bygd 6,4 km ny skogsvei og 4 km ble bygd om. Investeringene i skogsbilveier var totalt 8,5 millioner kroner i fjor.

Status for Aust-Agder: Oppsamlingsfrist for søknader er 1. februar. Hele bevilgningen for 2016 på 5,5 millioner kroner er brukt opp. Aust-Agder praktiserer løpende innsendelse etter første mann til mølla-prinsippet. Nesten 2 km ny skogsvei ble bygd i 2015 og det ble ombygd knapt 11 km. Investeringer i skogsveier var totalt 10,2 millioner kroner i fjor.

Hva prioriteres: Nybygging og ombygging av veiklasse 3 (helårs skogsbilvei), 4 (sommerbilvei) og 7 (traktorvei). Helårs bilvei med høy bæreevne for tømmerbil med henger, gis høyest prioritet. Traktorveier blir normalt ikke prioritert med tilskudd, men unntak kan være helårs traktorveier med viktig adkomstfunksjon til et helhetlig skogområde for en eller flere skogeiendommer.

Byggestart: Bygging av veien skal ikke starte opp før søknaden om tilskudd er behandlet av fylkesmannen.

Les mer om tilskuddene og tallfakta her:

Landbruksdirektoratet

 

Skjul