Tømmerinnmelding

Oppdatert informasjon om privat tømmerhogst 28. april 2020:

Tømmerinnmeldinger fra skogeiere som hogger selv

Før vinterhogsten 2019/2020 var det stor usikkerhet i markedet. AT Skog satt 1. april som frist for å melde vinterhogd tømmer henteklart. Det ble ikke åpnet for å melde inn private tømmerkontrakter for levering i perioden april til juni 2020.

Tidlig i mars kom koronapandemien for fullt til Europa og markedssituasjonen ble mer krevende enn vi forutså i høst. AT Skog fikk redusert sine leveringsplaner mot viktige kunder, – foreløpig for levering i 2. kvartal. Denne reduksjonen innebærer at en del skogsentreprenører står parkert i påvente av nye leveringsmuligheter for sagtømmer.

Fristen som ble satt på private tømmerinnmeldinger i høst, gjør at AT Skog har god kontroll på det vinterhogde tømmeret. Vi skal klare å kjøre inn dette til tross for de leveringsbegrensningene som nå har kommet.

Varierende markedssituasjon

Koronapandemien gjør at en del skogeiere er permittert fra ordinær jobb og har ledig tid, som de ønsker å bruke i skogen. Det er derfor større påtrykk enn normalt på denne årstiden for å melde inn nye tømmerkontrakter.

Markedssituasjonen for sagtømmer er per dato varierende innenfor AT Skogs geografi. Eksportmarkedet er vanskelig, men trelastsalget innenlands går fremdeles relativt bra.

Levering fra Agder og Telemark

I Agder og Telemark er det fortsatt rom for ekstra volum til de lokale sagbrukene fram mot sommeren. AT Skog ønsker derfor å åpne for et begrenset volum fra motormanuelle tømmerdrifter for levering i mai og juni i dette området. Slike innmeldinger legges inn på på Min side med presisering i kommentarfelt at det ønskes levering i mai eller juni (dere vil fortsatt få opp juli som første mulige leveringsmåned i feltet for leveringstidspunkt).

Forutsetning for slike leveranser er:

  • Tømmeret skal være meldt henteklart senest 14 dager etter at første tre er hogd (i henhold til standard leveringsvilkår)
  • Skogeier må være forberedt på at driften kan bli stoppet dersom markedet endrer seg og kundene ikke lenger kan ta imot tømmer som planlagt
  • Hogst må ikke igangsettes før det foreligger godkjent tømmerkontrakt (i henhold til standard leveringsvilkår)

Hogger du selv og skal melde inn tømmer, logger du deg inn i Min side med Bank-ID.

Logg deg på her: Min side

Mer info om tilgang til Min side: Slik tar du i bruk Min side

 

 

https://www.atskog.no/7740-2/