Tømmerinnmelding

Hogger du selv og skal melde inn tømmer, logger du deg inn i Min side med Bank-ID.

Logg deg på her: Min side

Se hvordan du melder inn tømmer trinn for trinn: You Tube

Mer info om tilgang til Min side: Slik tar du i bruk Min side

 

Private tømmerinnmeldinger sesongen 2020/2021

AT Skog har åpnet for innmelding av tømmer fra skogeiers egne motormanuelle drifter i alle kommuner for leveranser i høst og vinter. Det er stor usikkerhet i markedet som følge av den pågående Covid19-pandemien, og dette kan gi raske endringer i leveringssituasjonen. Foreløpig har vi åpnet for kontrahering av leveranser fram til utgangen av mars 2021. AT Skog følger markedet tett og vil åpne for mulige leveringer senere på våren.

I Min side på vår nettside, under knappen «Priser», kan alle medlemmer logge seg inn med brukernavn og Bank-id og se hvilke sortimenter som er tilgjengelig for levering i sitt område med dagens pris.

Markedsmulighetene varierer i AT Skogs geografi og det er kun tilgjengelige sortimenter i din kommune som vil være valgbare ved tømmerinnmelding. Om du ønsker å levere sortimenter som ikke står på listen, kan du bruke kommentarfeltet på side 1 i tømmerinnmeldingen. Da legger vi det på om det er avsetning for sortimentet.

NB: Hogst må ikke settes i gang før du har mottatt bekreftelse på godkjent tømmerinnmelding fra AT Skog.

Tømmer blir avregnet i henhold til gjeldende priser når første lass meldes henteklart. Et eventuelt motormanuelt tillegg, for dem som hogger med motorsag, utbetales automatisk. Tillegget forutsetter at tømmerinnmelding og henteklarmeldinger legges inn via Min side.

Husk at tømmer må meldes henteklart senest 4 uker etter at det er hogd. I forhold til oppfylling av AT Skogs leveringsplaner og planlegging av logistikk, er det viktig at skogeiere – så langt det er mulig – melder henteklart i den perioden som er beskrevet i kontrakt. Har du en godkjent kontrakt som du ønsker å endre på eller slette? Ta kontakt med oss på servicetelefonen. Det er viktig at tømmer meldes henteklart fortløpende når du har et fullt lass klart (35 – 40 m³).

For at vi skal kunne sjekke ut nødvendige forhold i henhold til Norsk PEFC Skogstandard, er vi avhengig av at nødvendige opplysninger er fylt ut. Hvis alt er på plass, skal vi klare å ferdigstille kontrakten i løpet av 48 timer. Om det mangler opplysninger eller det er miljøhensyn som gjør at vi ikke kan godkjenne, tar vi kontakt for oppklaring.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til innlogging eller noe annet på Min side? Servicetelefonen er åpen mandag, onsdag og torsdag mellom 09.00 til 15.00. Alternativt kan du sende epost til ekspedisjon@atskog.no når det passer.

Lykke til med hogsten – og vær forsiktig!