Trygve får den beste tømmerprisen

Trygve får den beste tømmerprisen

– BEDRESKOG vil passe for mange skogeiere. Denne avtalen er tjent inn på et øyeblikk, sier skogeier Trygve Usterud (43) fra Froland.

AT Skog lanserer nå BEDRESKOG, som er tilpasset dagens skogeiere.

Se filmen her: BEDRESKOG

– Avtalen sikrer at jeg får utført oppdrag av profesjonelle entreprenører til redusert pris. Jeg garanteres den beste lokale tømmerprisen i AT Skog gjennom året.

Verdifull hjelp

Trygve er bosatt på slektsgården i Risdal og driver som bonde på fulltid. Han og kona kombinerer skogsdrift på 11 000 mål produktiv skog med 115 vinterfôra sau og 12 ammekyr. Han er en aktiv skogeier, som de siste ti årene har engasjert AT Skogs driftsapparat til hogst, planting og ungskogpleie.

– BEDRESKOG vil gi skogeieren hjelp til de gode økonomiske ordningene i skogbruket. I denne næringen må vi tenke langsiktig. Det er derfor helt avgjørende for lønnsomheten at de riktige tingene blir gjort i riktig rekkefølge, sier Trygve.

Blir enkelt å være skogeier

– Med BEDRESKOG har vi samlet alle tjenestene våre i en pakke. Det er enkelt å være skogeier med denne avtalen. Samtidig kan skogeieren være så engasjert i skogsdriften, som tid og lyst tillater. Det minst lønnsomme en skogeier kan gjøre, er å ikke gjøre noe, konkluderer Kjell Håkedal.

Han er prosjektleder for AT Skogs nye satsing. Innovasjon Norge har gitt et betydelig tilskudd til BEDRESKOG-prosjektet. Arne Eiken begynner  som markedsansvarlig for BEDRESKOG fra oktober.

Les mer om avtalen her:  BEDRESKOG

Brosjyre BEDRESKOG her: BEDRESKOG

 

– Målet med BEDRESKOG, er å få mer aktivitet i skogbruket. Med på laget er de aller beste samarbeidspartnere i skogbruk, utmark og økonomi. En BEDRESKOG avtale skaper store muligheter for skogeierne i Agderfylkene og Telemark, sier Håkedal.

– Skogeieren bestemmer

– Jeg er 5. generasjon på gården. Jeg har nylig hogd 3000 kubikk skog. Oppgjøret føres tilbake til skogbruket for å bygge skogsbilveier, plante og pleie skogen.

– Det viktigste med den nye avtalen til AT Skog, er at skogeieren bestemmer. Ambisjonen min i alt jeg gjør med skogen, er å overføre den til neste generasjon i bedre stand enn jeg fikk den. Jeg tror tømmerprisene vil øke i årene framover, sier Trygve Usterud.