Frist for kandidatforslag er 8. februar

Frist for kandidatforslag er 8. februar

Anne Ryen, adm.dir. Anders R. Øynes og Bjørg T. Hopland fra et tidligere årsmøte i AT Skog.

Før årsmøtet 30. april 2019 inviterer valgkomitéen alle medlemmer til å foreslå kandidater til verv i AT Skog.

Forslag fra Agderfylkene

Som det framgår av den vedlagte oversikten, er flere representanter på valg.

Dette gjelder styreleder, nestleder, to styremedlemmer, tre vararepresentanter til styret og ordfører med varaordfører.

–  Vi ber også om innspill på nye medlemmer til valgkomitéen da to av representantene, som har sittet ut sin treårs-periode, går ut. To personlige vararepresentanter er på valg. Spesielt ønskelig er forslag på kandidater fra begge Agderfylkene, melder valgkomiteen.

Som medlem av AT Skog, har du muligheten til å foreslå nye navn eller gjenvalg på sittende representanter.

Send forslag på kandidater til:

E-post: ann.kristin.lunde@atskog.no

Post: AT Skog v/Ann Kristin Lunde, PB 116 Sentrum, 3701 Skien

Frist: 8. februar (papirpost må være mottatt i Skien denne datoen)

Forslaget må inneholde navn og kandidatens CV (kun en side med den mest relevante informasjonen for vervet).

Kandidaten må være forespurt.

 

Dette er valgkomitéen 2018:

Leder:                  John Martin Kleiven, Lindesnes

Medlem:            Helene Hansen Bakka, Hovin

Medlem:            Heidi Herum, Bamble

Medlem:            Tomas Lie, Kristiansand

Medlem:            Tore Felland Storhaug, Tokke

Tillitsvalgte i AT Skog 2018

 

           Dagens tillitsvalgte

Valg-

periode

 

Valgt

 

På valg

Styreleder

Olav A. Veum                         1 år 2018      x
 
Styremedlemmer Hølje Kristian Jore        2 år    2017       x
Åse Egeland                                2 år    2018
Even Hedland        2 år    2018
Gunn Brekka        2 år    2017      x
Styrets nestleder Åse Egeland                                  1 år    2018      x
Vararepr. styret 1. Einar Heggtveit        1 år    2018      x
2. Trygve Usterud        1 år    2018      x
3. Heidi Skårnes        1 år    2018      x
Ordfører Sveinung Kjellemo       1 år    2018      x
Varaordfører Tor Peder Lohne       1 år    2018      x
Valgkomite John M. Kleiven      3 år    2016 Går ut
Nina Walbeck      3 år    2016 Går ut
Heidi Herum      3 år    2017
Helene Hansen Bakka      3 år    2017
Tore Felland Storhaug      3 år    2018
Tomas Lie      3 år    2018
Leder i valgkom. John M. Kleiven      1 år    2018 Går ut
Nestleder i valgkom. Nina Walbeck      1 år    2018 Går ut
Personlige varamedl. Knut Martin Felle for Nina Walbeck      3 år    2016       x
Lars Kittelstad for John M. Kleiven      3 år    2016       x
Hans Per Heistad for Heidi Herum      3 år    2017
Lars Roe for Helene Hansen Bakka      3 år    2017
Olav Blikom for Tore Felland Storhaug      3 år    2018
Olav Sløgedal for Tomas Lie      3 år    2018