Vår fortelling

AT Skog er en organisasjon som eies av nesten alle familieskogsbruk i Agder og Telemark. Skogeierne fant for mer enn 100 år siden ut at de ble sterkere ved å stå sammen. Ved å tilby tømmeret sitt fra hver enkelt eiendom samlet, kunne skogeierne oppnå langt bedre vilkår.

AT Skog har et ekte engasjement for skogen, regionen og menneskene vi møter. Det ligger i navnet. Vi er til for skogeier – det skal vi fortsatt være!

Ansatte har et stort engasjement for AT Skog og viser dette gjennom trivsel og vennskap i det daglige arbeidet.

Vi befester vår posisjon som en del av lokalsamfunnene og tar selvstendige beslutninger. Vi bidrar gjennom vår virksomhet til verdiskaping og vekst. AT Skog er skapt av lokalsamfunnene og verdiene som skapes forblir lokale. Slik kan kommende generasjoner høste av godene som skogen gir.

Vi kan derfor si: AT Skog – stolt fortid, stor fremtid!

 

Vår verdiposisjon
I AT Skog ligger det en dyp forpliktelse til å være skogeiers førstevalg. Det er et løfte og skal vises gjennom våre handlinger. AT Skog tar del i hele verdikjeden, fra frø til industri. Dette engasjementet viser vi gjennom vår lokale delaktighet, innovasjon, utvikling og våre tradisjoner i et langsiktig perspektiv gjennom en miljøvennlig og bærekraftig skognæring.