Vedtømmer til salgs

AT Skog har tømmer for salg til vedproduksjon for vintersesongen:

Utsortert bjørk: 360 kroner per m³ ekskl. mva/ 450 kroner per m³ inkl. mva.

Utsortert eik og ask: 270 kroner per m³ ekskl. mva/ 337,50 kroner per m³ inkl. mva.

Minimumsleveranse er 35 kubikk. Vedprodusenter og kjøpere av større volum oppfordres til å ta kontakt for tilbud.

AT Skog organiserer transport med tømmerbil etter følgende satser:

Tømmerbil m/ henger (35 til 40 m³): 3500 kroner ekskl. mva/ 4375 kroner inkl. mva.

Transportprisene  gjelder for frakt innenfor 50 km. Ved lengre transportavstand må det påregnes et tillegg per km.

Ønsker du å kjøpe ved fra AT Skog?

jan-rogstad

 

Kontakt produksjonskoordinator Jan Henning Rogstad.

Mobil: 952 67 260

Mail: jan.rogstad@atskog.no eller atpost@atskog.no