Vi søker etter 2 nye kollegaer

AT Skog søker etter nye kollegaer. Vi har to nyopprettede stillinger.

Se mer om jobben som HR-sjef: Stillingsutlysning

Se mer om jobben som driftssjef/prosjektleder eiendom: Stillingsutlysning

Søknadsfrist for begge stillingene er 18. november 2021.

planting-illustrasjon