Vi søker ny skogbruksleder til Voss

Vi søker ny skogbruksleder til Voss

Skogressursene representerer store muligheter i fremtidens fornybare samfunn.

AT Skog har ambisiøse mål og gode forutsetninger for å løfte skognæringens omfang og lønnsomhet, både for våre eiere og egen virksomhet.

Vi søker:

Skogbruksleder med kontorsted Voss

 

Om stillingen:

Skogbruksleder i AT Skog er ansvarlig for kontrakter knyttet til kjøp og salg av tømmerdrifter og skogkulturoppdrag. Dette medfører nær kontakt og samarbeid med skogeiere, skogeierlag og kommunale skogmyndigheter. Deler av arbeidshverdagen vil gå med på planlegging og oppfølging av tømmerdrifter i samarbeid med våre entreprenører.

Arbeidet som skogbruksleder er i utvikling og innebærer bruk av avanserte IKT- verktøy for å synliggjøre skogressurser og sikre rasjonell gjennomføring av oppdrag for skogeierne. Stillingens arbeidsområde vil være gamle Hordaland fylke.

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

Skogfaglig utdanning på høyskolenivå

Gode kommunikasjonsevner eksternt og internt

Effektiv, fleksibel og resultatorientert

Trives med en hektisk hverdag

Egenskaper som integritet, løsnings- og samarbeidsorientert med høy egenmotivasjon og trygghet vektlegges spesielt

Vi oppfordrer kvinner og nyutdannede til å søke

 

Vi tilbyr:

100 % fast stilling – tiltredelse så snart som mulig

Et spennende fagmiljø og du vil jobbe i et team med flere skogbruksledere og produksjonsleder

Mulighet for hjemmekontor 1 til 2 dager pr uke

Egne budsjett og mål utarbeides for stillingen

Gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

Egen bil må kunne disponeres i prøvetiden. Etter prøvetiden vil arbeidsgiver stille med tjenestebil.

 

CV og søknad sendes: guro.christensen@atskog.no

Søknadsfrist: 17.01.2021

Spørsmål om stillingen: Teamleder skog vest, Guro K. Christensen 995 21 911/ guro.christensen@atskog.no

 

Om oss:

AT Skog SA er et samvirkeforetak med 9100 medlemmer i Telemark, Agder, Rogaland og Vestland. Omsetningen er ca. 1 500 000 m³ tømmer og 1,1 mrd. kroner. Formålet er å tilby lønnsom tømmeravsetning og faglig gode skogtjenester, samt å sikre medlemmenes råderett over egne arealer. Kjernevirksomheten er innkjøp og salg av tømmer, organisering og gjennomføring av tømmerdrifter, tilhørende tjenester innen skogforvaltning, logistikk, rådgivning og næringspolitisk arbeid. AT Skog har et betydelig engasjement for utvikling av skognæringens verdikjede og har flere strategiske eierengasjement. Hovedkontoret er i Skien. Se atskog.no for mer informasjon.