Vi søker skogbruksleder i Agder

Vi søker skogbruksleder i Agder

Skogressursene representerer store muligheter i fremtidens fornybare samfunn. AT Skog har ambisiøse mål og gode forutsetninger for å løfte skognæringens omfang og lønnsomhet, både for våre eiere og egen virksomhet.

Vi søker:

Skogbruksleder med kontorsted Lyngdal

Skogbruksleder i AT Skog er ansvarlig for kontrakter knyttet til kjøp og salg av tømmerdrifter og skogkulturoppdrag. Dette medfører nær kontakt og samarbeid med skogeiere, skogeierlag og kommunale skogmyndigheter. Arbeidet som skogbruksleder er i utvikling og innebærer bruk av avanserte IKT- verktøy for å synliggjøre skogressurser og sikre rasjonell gjennomføring av oppdrag for skogeierne. Stillingens arbeidsområde vil i hovedsak være i Agder.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

Skogfaglig utdanning på høyskolenivå

Gode kommunikasjonsevner eksternt og internt

Effektiv, fleksibel og resultatorientert

Trives med en hektisk hverdag

Egenskaper som integritet, løsnings- og samarbeidsorientert med høy egenmotivasjon og trygghet vektlegges spesielt

Vi oppfordrer kvinner og nyutdannede til å søke.

Vi tilbyr:

100 % fast stilling – tiltredelse så snart som mulig.

Kontorsted i Lyngdal.

Et spennende fagmiljø og du vil jobbe i et team med flere skogbruksledere og produksjonsleder.

Egne budsjett og mål utarbeides for stillingen. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

Egen bil må kunne disponeres i prøvetiden. Etter prøvetiden vil arbeidsgiver stille med tjenestebil.

CV og søknad sendes: knut.nesland@atskog.no

Søknadsfrist: 30. september.

Spørsmål om stillingen: Skogsjef Knut Nesland 917 77 045/ knut.nesland@atskog.no

Om oss:

AT Skog SA er et samvirkeforetak med 9500 medlemmer i Telemark, Agder, Rogaland og Vestland. Omsetningen er ca. 1 500 000 m³ tømmer og 1,1 mrd. kroner. Formålet er å tilby lønnsom tømmeravsetning og faglig gode skogtjenester, samt å sikre medlemmenes råderett over egne arealer. Kjernevirksomheten er innkjøp og salg av tømmer, organisering og gjennomføring av tømmerdrifter, tilhørende tjenester innen skogforvaltning, logistikk, rådgivning og næringspolitisk arbeid. AT Skog har et betydelig engasjement for utvikling av skognæringens verdikjede og har flere strategiske eierengasjement. Hovedkontoret er i Skien. Se atskog.no for mer informasjon.