Frivillig vern av skog

AT Skog har siden 2002 bistått skogeiere, som har tilbudt skog til vern. Skogeiere som tilbyr areal, gis innflytelse på avgrensning og forskrift for framtidig bruk av de aktuelle verneområdene. Skogeier får erstatning for tømmer og grunnverdi. Erstatningen er skattefri. Frivillig vern er konfliktdempende, kostnadseffektivt og gjennomføres langt raskere enn tidligere verneprosesser.

Vurderer du vern? Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Tron Olav Tinnes

 

Prosjektleder frivillig vern, Tron Olav Tinnes

Epost: tron.olav.tinnes@atskog.no

Mobil: 415 16 741

 

 

 

Prosjektleder frivillig vern/takst, Atle Gimmestad

Epost: atle.gimmestad@atskog.no

Mobil: 481 37 615

 

 

 

Prosjektleder frivillig vern/næringspolitikk, Jan Ivar Rødland

Epost: jan.rodland@atskog.no

Mobil: 907 27 145

 

 

 

Prosjektleder frivillig vern, Ruben Bøtun

Epost: ruben.botun@atskog.no

Mobil: 957 61 717

 

 

FAKTA

Frivillig vern

HVORFOR: Sikrer skogeiere innflytelse over verneprosessen på skogarealer med høye miljøverdier.

FRIVILLIG: Grunnlaget for ordningen er enighet mellom Norges Skogeierforbund og Miljøverndepartementet, om at skogvern på privat eiendom skal skje frivillig. Dette ble vedtatt etter mange år med konfliktfylte tvangsvernprosesser. Siden 2002 har cirka 400 000 dekar skog blitt vernet frivillig i AT Skogs område.

MÅL: Å bevare det biologiske mangfoldet i norske skoger. Stortingets mål er vern av 10 prosent av skogen i Norge.

STATUS: Hittil er 5 prosent av skogen vernet i reservater og nasjonalparker.

SLIK ER PROSESSEN: Dialogen starter mellom skogeier, AT Skog, fylkesmann og Miljødirektoratet. Først må det avklares om den aktuelle skogen tilfredsstiller kravene til et verneområde. Hvis tilbudt område har miljøkvaliteter som er tilstrekkelige, starter prosessen med skogtakst, befaring og pristilbud. Tidsperspektiv fra oppstart til vernevedtak er normalt 3 til 4 år.

GRATIS: Prosessen er kostnadsfri for skogeier.

ERSTATNING: Skogeier får et erstatningstilbud fra staten når skogtakst og befaring er gjennomført. Med bistand fra AT Skog gjennomføres det så en sluttforhandling på erstatningstilbud. Hvis tilbud og verneforskrift aksepteres av skogeier, fattes endelig vernevedtak av Kongen i statsråd.