Våre nettløsninger

Klikk på ønsket nettløsning:

Min side/ skogeierportal  (der finner du virkesoppgjør, målekvitteringer, registrering transportklart, tømmerkontrakter med mulighet for signering, faktura og årsrapporter for andelskapital m.m.)

Pålogging ALLMA (den digitale skogbruksplanen)

 

Produkter og tjenester:

Plantebestilling

Bestilling av ungskogpleie

Tømmerinnmelding

Bestilling av ALLMA basisversjonen er gratis for medlemmer

 

For ansatte og entreprenører:

Skogbrukslederweb

Min side/ entreprenørportal

TrProd

Transportweb