Våre nettløsninger

Klikk på ønsket portal:

Skogeierportal  (der finner du virkesoppgjør, tømmerkontrakter med mulighet for signering, faktura og årsrapporter for andelskapital m.m.)

Skogeierweb      (der finner du målekvitteringer, registrering av framkjørt virke, virkeskontrakter m.m.)

Pålogging ALLMA (den digitale skogbruksplanen)

Registrering av framkjørt virke (snarvei)

 

Produkter og tjenester:

Plantebestilling

Bestilling av ungskogpleie

Tømmerinnmelding

Bestilling av ALLMA basisversjonen er gratis for medlemmer

 

For ansatte og entreprenører:

Skogbrukslederweb

Entreprenørweb

TrProd

Transportweb