Våre nettløsninger

Klikk på ønsket portal:

Skogeierportal  (der finner du virkesoppgjør, tømmerkontrakter med mulighet for signering, faktura og årsrapporter for andelskapital m.m.)

Skogeierweb      (der finner du målekvitteringer, registrering av framkjørt virke, virkeskontrakter m.m.)

Pålogging Allma (den digitale skogbruksplanen)