Rekorddeltakelse i valg av utsending

16/04/2021

Valgresultatene viser at 2081 av våre medlemmer har benyttet seg av muligheten til å stemme. Dette er rekord og en historisk begivenhet i AT Skogs medlemsdemokrati. I snitt deltok godt og vel 30 i hver valgkrets. I fjor deltok 27 medlemmer i snitt på de digitale valgene. På de fysiske møtene vi gjennomførte i fjor