AT Skog/om oss/Årsmøtet

Årsmøtet består av valgte utsendinger fra valgkretsene og skal gjennomføres i AT Skog SAs geografiske område.

Hver valgkrets har rett til å sende én utsending til årsmøtet.

Ved avstemming har hver valgkrets én stemme for hver påbegynt 1 000 m3 omsatt tømmer gjennom AT Skog SA forrige kalenderår, fra medlemmene i vedkommende valgkrets.

AT Skog SA har 68 valgkretser.