OM OSS

OM AT SKOG

Medlemmer

0
 • Skogeiersamvirke for skogeiere i Vestland, Rogaland, Agder og Telemark
 • Totalleverandør innen skogbrukstjenester
 • Årlig omsetning nær 1,5 million m³ tømmer
 • Omsetningen er 1,1 milliard kroner
 • AT Skog er organisert som et konsern, der AT Skog SA er morselskap
 • Konsernet AT Skog forventer en omsetning i 2021 på rundt 2,0 mrd. kroner og har om lag 230 ansatte
 • Konsernet har et bredt spekter av selskap i hele verdikjeden – fra skog til ferdig trelast
 • Hovedkontoret er i Skien
VERDIPOSISJON

I AT Skog ligger det en dyp forpliktelse til å være skogeiers førstevalg. Det er et løfte og skal vises gjennom våre handlinger. AT Skog tar del i hele verdikjeden, fra frø til industri. Dette engasjementet viser vi gjennom vår lokale delaktighet, innovasjon, utvikling og våre tradisjoner i et langsiktig perspektiv gjennom en miljøvennlig og bærekraftig skognæring.

FORMÅL

AT Skog SAs formål er å arbeide for medlemmenes økonomiske interesser tilknyttet deres skogeiendom ved å:

 • Tilby omsetning av tømmer og arbeide for best mulig pris og avsetning på medlemmenes produkter.
 • Sikre best mulig rammebetingelser for næringsmessig utnyttelse av medlemmenes skogeiendommer.
 • Tilby skog- og utmarkstjenester, samt faglig veiledning.
 • Arbeide for økt bruk av skog-, utmarks- og treprodukter.
 • Stimulere til næringsutvikling og ved medlemsengasjement sikre innflytelse og avkastning i skogindustri og andre tilknyttede verdikjeder.
DATTERSELSKAP

EIERANDEL: 100%

Selskapet eier og forvalter en selskapsportefølje av strategisk operative investeringer.

SELSKAP I AT SKOG INVEST PORTEFØLJEN:

EIERANDEL: 100%

AT Skogs maritime infrastrukturselskap. Selskapet drifter og utvikler tømmerkaier og – terminaler som konsernet har eierandel i. Når skogbrukets behov for logistikkløsninger tilsier det, utvikler selskapet nye tømmerkaier.

KAIER OG TØMMERTERMINALER I PORTEFØLJEN:

 • Herre, Bamble: 100%
 • Eydehavn, Arendal: 100%
 • Søndenåneset, Vindafjord: 100%
 • Samnøy, Bjørnafjorden: 100%
 • Feios, Vik: 100%
 • Kaupanger, Sogndal: 74%
 • Kvamen, Fjaler: 50%
 • Naustdal, Stad: 100%
 • Sande, Gloppen: 100%

EIERANDEL: 100%

Sagbruk i Eiken (Agder) for gran og furu sagtømmer.

Nettside: eikaasbruk.no

EIERANDEL: 52%

Nettside: fnat.no

EIERANDEL: 100%

Familiebedriften Hasås AS ble startet av brødrene Mathias og Kolbjørn Hasås i 1957. I tre
generasjoner har Hasås levert trelast og byggevarer til et bredt spekter av kunder, med det eneste
målet for øyet å levere høy kvalitet. Hasås er i dag en betydelig aktør i norsk trelast.

Nettside: hasas.no

EIERANDEL: 100%

Sagbruk i Midt-Telemark for furu sagtømmer.

Nettside: telemarksbruket.no

EIERANDEL: 100%

Entreprenørselskap som ble etablert i 2020 da Søndenaa Skogsdrift ønsket å avvikle sin drift. Gjennom etableringen ivaretas arbeidsplasser og kompetanse gjennom AT Skog. Leverer tjenester i områdene Sauda, Suldal, Etne og Odda.