AT Skog/Skogeier/Hogst utført av skogeier

Privat tømmerkontrakt

Tømmerdrift der skogeier selv står for administrasjon og/eller drift.

Følgende framgangsmåte skal følges
 1. Kompetanse om Norsk PEFC Skogstandard må være dokumentert (gjennomført kurs eller innleid kompetanse). Les mer om PEFC her.
 2. Eiendommen må ha miljøplan om den har mer enn 100 dekar produktiv skog. (Mer enn 50 dekar fra 1. mars 2023).
 3. Tømmer meldes inn på «Min Side» eller ved skjema tilsendt i posten på forespørsel.
 4. Hogst kan først begynne når AT Skog har gitt tilbakemelding i form av godkjent tømmerkontrakt.
Sammen med godkjent tømmerkontrakt vil du motta:
 • Apteringsinstruks/kapperegler
 • Kart over godkjent driftsområde
 • Informasjon om vesentlige krav i Norsk PEFC Skogstandard
 • Miljørapport (skal fylles ut ved alle drifter over 100 m³). Denne kan også fylles ut digitalt på «Min Side»

AT Skog oppfordrer til å fylle ut miljørapport også ved drifter under 100 m³. Rapporten viser hvilke miljøverdier som er registrert før hogst, hvilke hensyn som er tatt under hogst, samt eventuelle oppfølgingsbehov etter hogst. Miljørapport skal kunne fremvises ved intern- og eksternrevisjon.

Når tømmeret kommer fram på velteplass, merkes det med leverandørnummer og sortimentsnummer (med stempel, sprayboks eller tusj) og meldes henteklart på Min side. Tømmer som ikke meldes henteklart, blir ikke hentet. Endelig tømmerpris låses ved første henteklarmelding på kontrakten. Pris ved innmeldingstidspunkt eller ved kontraktsinngåelse er veiledende.

Motormanuelt tillegg

Motormanuelt tillegg på 10kr/m3 gis på leveranser drevet motormanuelt når innmelding skjer elektronisk via Min side. Tillegget vil automatisk utbetales på alle sortiment dersom det i kontrakten står «Motormanuell drift = Ja». Tillegget bakes inn i tømmerprisen og står ikke på egen linje i virkesoppgjøret som tidligere.

HUSK DETTE FOR Å FÅ UTBETALT MOTORMANUELT TILLEGG:  

 • Planlagt volum må meldes inn via Min side.
 • Tømmer må meldes henteklart i Min side.
 • På tømmerinnmeldingens første side er det spørsmål om virket er hogd med hogstmaskin. Alle som svarer «nei» her, får utbetalt motormanuelt tillegg dersom øvrige krav er innfridd.
 • Minste leveringsvolum er 15 m³ per sortiment. Volum under dette medfører en ekstra kostnad på minst 1100 kroner i minstepartitillegg.
Leveringsvilkår

Her kan du laste ned leveringsvilkår for privat tømmerkontrakt med sertifiseringsavtale (gjeldende fra 9. juni 2020). Disse må godkjennes ved innsending av tømmerinnmelding.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med servicekontoret, eller sjekk ut siden Ofte stilte spørsmål

Servicekontoret:

Ring tlf. 35 58 82 00 eller send epost til atpost@atskog.no

Åpningstid: Mandag til fredag fra 9.00 til 15.00

 • Tast 1 for Privat tømmerinnmelding
 • Tast 2 for økonomi
 • Tast 3 for medlemskap
 • Tast 4 for transport
  • Er eiendommen i Rogaland eller Vestland – tast 1
  • Er eiendommen i Agder eller Telemark – tast 2

Tømmerinnmelding

Skogeiere som hogger selv, må melde dette inn i Min side.

1. Fyll ut tømmerinnmelding i Min side
2. Hogg tømmeret
3. Meld tømmer henteklart i Min side

Her viser Magnus deg hvordan du fyller ut tømmerinnmelding i Min side.

Her viser Magnus deg hvordan du melder tømmer henteklart i Min side.

Private tømmerinnmeldinger

Under fanen PRISER på Min side kan alle logge seg inn og se hvilke sortimenter som er tilgjengelig for levering i sitt område med dagens pris.

Markedsmulighetene varierer i AT Skogs geografi og det er kun tilgjengelige sortimenter i din kommune som vil være valgbare ved tømmerinnmelding. Om du ønsker å levere sortimenter som ikke står på listen, kan du kontakte servicekontoret som kan gi det svar på avsetningsmulighetene i ditt område.

Husk at tømmer må meldes henteklart senest 2 uker (uke 17-40) og 4 uker (uke 41-16) etter at det er hogd. AT Skogs leveringsplaner og planlegging av logistikk, gjør at det er det viktig at skogeiere – så langt det er mulig – melder henteklart i den perioden som er beskrevet i kontrakt. Har du en godkjent kontrakt som du ønsker å endre på eller slette? Ta kontakt med oss på servicetelefonen. Det er viktig at tømmer meldes henteklart fortløpende når du har et fullt lass klart (35 – 40 m³) slik at vi har muligheten til å kjøre unna. Husk at veg og velteplass da må være kjørbar.

Avslutt din kontrakt når du er ferdig. Når du har meldt henteklart det siste på en kontrakt er det viktig at du melder drifta ferdig slik at vi vet at det ikke kommer mer tømmer på kontrakten.

For at vi skal kunne sjekke ut nødvendige forhold i henhold til Norsk PEFC Skogstandard, er vi avhengig av at nødvendige opplysninger er fylt ut. Hvis alt er på plass, skal vi klare å ferdigstille kontrakten i løpet av 48 timer. Om det mangler opplysninger eller det er miljøhensyn som gjør at vi ikke kan godkjenne, tar vi kontakt for oppklaring.

LYKKE TIL MED HOGSTEN – OG VÆR FORSIKTIG!

Riktig og sikker hogst

Tømmerhogst er en spennende og morsom aktivitet, men også krevende. Arbeidet er risikofylt og sikkerheten må tas på alvor.

Skadeforebygging

Skogbruksnæringen har i lang tid drevet et systematisk skadeforebyggende arbeid. Allikevel skjer det årlig alvorlig ulykker i skogen. For å redusere ulykkene, må ansvaret for sikkerheten være tildelt og erkjent.

Skogkurs har laget et hefte, som tar for seg faremomenter i forbindelse med skogsarbeid og hvordan du kan unngå ulykker.

Skal du jobbe med motorsag i skogen, anbefaler vi at du leser dette heftet: Riktig og sikker hogst