Privat tømmerkontrakt

Tømmerdrift der skogeier selv står for administrasjon og/eller drift.

Følgende framgangsmåte skal følges:

  1. Kompetanse om Norsk PEFC Skogstandard må være dokumentert.
  2. Eiendommen må ha miljøplan om den har mer enn 50 dekar produktiv skog.
  3. Tømmer meldes inn på «Min Side» eller ved skjema tilsendt i posten på forespørsel.
  4. Hogst kan først begynne når AT Skog har gitt tilbakemelding i form av godkjent tømmerkontrakt.

Ny versjon av Norsk PEFC skogstandard er gjeldende fra 1. mars 2023. Alle som skal hogge selv eller administrere tømmerdrifter, må ta nytt kurs. De nye kravene gjelder fra 1. januar 2024.

Les mer om PEFC her

  • Apteringsinstruks/kapperegler
  • Kart over godkjent driftsområde
  • Informasjon om vesentlige krav i Norsk PEFC Skogstandard
  • Miljørapport (skal fylles ut ved alle drifter over 100 m³). Denne kan også fylles ut digitalt på «Min Side»

AT Skog oppfordrer til å fylle ut miljørapport også ved drifter under 100 m³. Rapporten viser hvilke miljøverdier som er registrert før hogst, hvilke hensyn som er tatt under hogst, samt eventuelle oppfølgingsbehov etter hogst. Miljørapport skal kunne fremvises ved intern- og eksternrevisjon.

Når tømmeret kommer fram på velteplass, merkes det med leverandørnummer og sortimentsnummer (med stempel, sprayboks eller tusj) og meldes henteklart på Min side. Tømmer som ikke meldes henteklart, blir ikke hentet. Endelig tømmerpris låses ved første henteklarmelding på kontrakten. Pris ved innmeldingstidspunkt eller ved kontraktsinngåelse er veiledende.

Må godkjennes ved innsending av tømmerinnmelding.

Leveringsvilkårene finner du HER

Ta kontakt med servicekontoret, eller sjekk ut siden Ofte stilte spørsmål

Under fanen PRISER på Min side kan alle logge seg inn og se hvilke sortimenter som er tilgjengelig for levering i sitt område med dagens pris.

Markedsmulighetene varierer i AT Skogs geografi og det er kun tilgjengelige sortimenter i din kommune som vil være valgbare ved tømmerinnmelding. Om du ønsker å levere sortimenter som ikke står på listen, kan du kontakte servicekontoret som kan gi det svar på avsetningsmulighetene i ditt område.

Husk at tømmer må meldes henteklart senest 2 uker (uke 17-40) og 4 uker (uke 41-16) etter at det er hogd. AT Skogs leveringsplaner og planlegging av logistikk, gjør at det er det viktig at skogeiere – så langt det er mulig – melder henteklart i den perioden som er beskrevet i kontrakt. Har du en godkjent kontrakt som du ønsker å endre på eller slette? Ta kontakt med oss på servicetelefonen. Det er viktig at tømmer meldes henteklart fortløpende når du har et fullt lass klart (35 – 40 m³) slik at vi har muligheten til å kjøre unna. Husk at veg og velteplass da må være kjørbar.

Avslutt din kontrakt når du er ferdig. Når du har meldt henteklart det siste på en kontrakt er det viktig at du melder drifta ferdig slik at vi vet at det ikke kommer mer tømmer på kontrakten.

For at vi skal kunne sjekke ut nødvendige forhold i henhold til Norsk PEFC Skogstandard, er vi avhengig av at nødvendige opplysninger er fylt ut. Hvis alt er på plass, skal vi klare å ferdigstille kontrakten i løpet av 48 timer. Om det mangler opplysninger eller det er miljøhensyn som gjør at vi ikke kan godkjenne, tar vi kontakt for oppklaring.

LYKKE TIL MED HOGSTEN – OG VÆR FORSIKTIG!

Tømmerhogst er en spennende og morsom aktivitet, men også krevende. Arbeidet er risikofylt og sikkerheten må tas på alvor.

Skogbruksnæringen har i lang tid drevet et systematisk skadeforebyggende arbeid. Allikevel skjer det årlig alvorlig ulykker i skogen. For å redusere ulykkene, må ansvaret for sikkerheten være tildelt og erkjent.

Skogkurs har laget et hefte, som tar for seg faremomenter i forbindelse med skogsarbeid og hvordan du kan unngå ulykker.

Skal du jobbe med motorsag i skogen, anbefaler vi at du leser dette heftet: Riktig og sikker hogst

Her ser du hvordan du fyller ut tømmerinnmelding i Min side

Slik melder du henteklart i Min side

Slik avslutter du tømmerkontrakten i Min side