AT Skog/Skogeier/Hogst utført av skogeier

Hogst utført av skogeier

Tømmerdrift der skogeier selv står for administrasjon og/eller drift.

Følgende framgangsmåte skal følges
 1. Kompetanse om Norsk PEFC Skogstandard må være dokumentert (gjennomført kurs eller innleid kompetanse). Les mer her.
 2. Kart over driftsområde må følge med tømmerinnmeldingen.
 3. Oppstart av hogst kan begynne når AT Skog har gitt tilbakemelding.

Når din tømmerinnmelding er mottatt og hogstområdet sjekket ut mot intern og ekstern miljøinformasjon, vil du motta en kontraktsbekreftelse. Denne bekrefter kvantum og sortiment som kan leveres.

Sammen med kontraksbekreftelsen vil du motta følgende:
 • Pris- og leveringsvilkår
 • Apteringsinstruks/ kapperegler
 • Informasjon om vesentlige krav i Norsk PEFC Skogstandard
 • Miljørapport ved foryngelseshogst og tynning (skal fylles ut ved alle drifter over 100 m³).

AT Skog oppfordrer til bruk av miljørapport også ved drifter under 100 m³. Rapporten viser hvilke miljøverdier som er registrert før hogst, hvilke hensyn som er tatt under hogst, samt eventuelle oppfølgingsbehov etter hogst.

AT Skog har utarbeidet en standard driftsavtale. AT Skog oppfordrer til at denne brukes der skogeier selv engasjerer entreprenør.
Når tømmeret kommer fram på velteplass, merkes det med leverandørnummer og sortiment (med stempel eller tusj).

Tømmer må meldes henteklart elektronisk via Min side. Velg aktuell tømmerkontrakt under fanen «tømmerkontrakter».

Miljørapport ved foryngelseshogst og tynning skal være korrekt utfylt både før og etter hogst. Skjema skal oppbevares sammen med skogbruksplanen i 10 år. Ved internrevisjon og eksternrevisjon må dette framvises.

Motormanuelt tillegg

Motormanuelt tillegg gis på leveranser drevet motormanuelt  når innmelding skjer elektronisk via Min side. Kan ikke kombineres med stordriftstillegg.

TILLEGG PÅ ALLE SORTIMENT

I kontrakten vil det automatisk utbetales 10kr/m3 på alle sortimenter dersom virket ikke er hogd med hogstmaskin. Dette står ikke som en egen linje på virkesavregningen slik det gjorde før.

HUSK DETTE FOR Å FÅ UTBETALT MOTORMANUELT TILLEGG:  
 • Planlagt volum må meldes inn via Min side. Den finner du her: Min side
 • Tømmer må meldes henteklart i Min side.
 • På tømmerinnmeldingens første side er det spørsmål om virket er hogd med hogstmaskin. Alle som svarer «nei» her, får utbetalt motormanuelt tillegg.
 • Minste leveringsvolum er 15 m³ per sortiment. Volum under dette medfører en ekstra kostnad på minst 1100 kroner i minstepartitillegg.
Leveringsvilkår

Her kan du laste ned leveringsvilkår for privat tømmerkontrakt med sertifiseringsavtale (gjeldende fra 9. juni 2020).

Lurer du på noe?

Ta kontakt med servicekontoret, eller sjekk ut siden Ofte stilte spørsmål

Servicekontoret:

Ring tlf. 35 58 82 00

Åpningstid: Mandag til fredag fra 9.00 til 15.00

Tast 1 for Privat tømmerinnmelding

 • Er eiendommen i Rogaland eller Vestland – tast 1
 • Er eiendommen i Agder eller Telemark – tast 2

Tast 2 for økonomi

Tast 3 for medlemskap

Tast 4 for transport

 • Er eiendommen i Rogaland eller Vestland – tast 1
 • Er eiendommen i Agder eller Telemark – tast 2

Tømmerinnmelding

Skogeiere som hogger selv, må melde dette inn i Min side.

1. Fyll ut tømmerinnmelding i Min side
2. Hogg tømmeret
3. Meld tømmer henteklart i Min side

Her viser Magnus deg hvordan du fyller ut tømmerinnmelding i Min side.

Her viser Magnus deg hvordan du melder tømmer henteklart i Min side.

Private tømmerinnmeldinger

I Min side under priser kan alle medlemmer logge seg inn med brukernavn og Bank-ID og se hvilke sortimenter som er tilgjengelig for levering i sitt område med dagens pris.

Markedsmulighetene varierer i AT Skogs geografi og det er kun tilgjengelige sortimenter i din kommune som vil være valgbare ved tømmerinnmelding. Om du ønsker å levere sortimenter som ikke står på listen, kan du bruke kommentarfeltet på side 1 i tømmerinnmeldingen. Da legger vi dette til om det er avsetning for sortimentet.

NB: Hogst må ikke settes i gang før du har mottatt bekreftelse på godkjent tømmerinnmelding fra AT Skog.

Tømmer blir avregnet i henhold til gjeldende priser når første lass meldes henteklart. Et eventuelt motormanuelt tillegg, for dem som hogger med motorsag, utbetales automatisk. Tillegget forutsetter at tømmerinnmelding og henteklarmeldinger legges inn via Min side.

Husk at tømmer må meldes henteklart senest 4 uker etter at det er hogd. I forhold til oppfylling av AT Skogs leveringsplaner og planlegging av logistikk, er det viktig at skogeiere – så langt det er mulig – melder henteklart i den perioden som er beskrevet i kontrakt. Har du en godkjent kontrakt som du ønsker å endre på eller slette? Ta kontakt med oss på servicetelefonen. Det er viktig at tømmer meldes henteklart fortløpende når du har et fullt lass klart (35 – 40 m³).

For at vi skal kunne sjekke ut nødvendige forhold i henhold til Norsk PEFC Skogstandard, er vi avhengig av at nødvendige opplysninger er fylt ut. Hvis alt er på plass, skal vi klare å ferdigstille kontrakten i løpet av 48 timer. Om det mangler opplysninger eller det er miljøhensyn som gjør at vi ikke kan godkjenne, tar vi kontakt for oppklaring.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til innlogging eller noe annet på Min side? Servicetelefonen er åpen mandag, onsdag og torsdag mellom 09.00 til 15.00. Alternativt kan du sende epost til atpost@atskog.no når det passer.

LYKKE TIL MED HOGSTEN – OG VÆR FORSIKTIG!

Riktig og sikker hogst

Tømmerhogst er en spennende og morsom aktivitet, men også krevende. Arbeidet er risikofylt og sikkerheten må tas på alvor.

Skadeforebygging

Skogbruksnæringen har i lang tid drevet et systematisk skadeforebyggende arbeid. Allikevel skjer det årlig alvorlig ulykker i skogen. For å redusere ulykkene, må ansvaret for sikkerheten være tildelt og erkjent.

Skogkurs har laget et hefte, som tar for seg faremomenter i forbindelse med skogsarbeid og hvordan du kan unngå ulykker.

Skal du jobbe med motorsag i skogen, anbefaler vi at du leser dette heftet: Riktig og sikker hogst