Ofte stilte spørsmål

AT Skogs servicekontor mottar mange henvendelser rundt samme tema.

Her er et utvalg ofte stilte spørsmål med svar:

Hvordan melder jeg henteklart tømmer?

Svar: Du logger deg inn i Min side og går inn på kontraktnummeret. Da kan du melde tømmeret henteklart og det opprettes en kjøreordre hos AT Skog. Deretter blir tømmeret hentet.

Hvor finner jeg kontraktnummeret?

Svar: Når den godkjente tømmerkontrakten kommer i retur til deg på Min side, vil aktive tømmerkontrakter ha blå farge under tømmerkontrakter. Kontrakter fra 2019 starter på 19, mens kontrakter fra 2018 starter på 18. Kontraktnummeret finner du øverst i selve kontrakten.

Kan jeg endre en eksisterende tømmerkontrakt?

Svar: Om du ønsker å legge til noe eller fjerne en tømmerkontrakt, må du sende en epost om hva du ønsker å endre/fjerne. Send til ekspedisjon@atskog.no

Ikke opprett ny kontrakt for endringer. Dette sees ikke i sammenheng med tidligere kontrakt og fanges ikke opp.

Kan jeg sette opp flere hentesteder for tømmeret?

Svar: Nei.

Kan jeg endre hentested etter at tømmerkontrakt er inngått?

Svar: Nei, legger du tømmeret et annet sted enn avtalt, er det brudd i kontrakten. Hentested kan ikke endres av hensyn til transportberegning og transportplanlegging.

Hva gjør jeg hvis jeg må endre hentested etter kontraktsinngåelsen?

Svar: Send epost til ekspedisjon@atskog.no med begrunnelse og vedlagt kart om hvor tømmeret ønskes hentet.

Kan jeg hogge på annen skogeiendom enn min egen med samme tømmerkontrakt?

Svar: Nei. Skal du hogge hos deg selv og en nabo/annen persons skogeiendom, må dette meldes inn hver for seg. Tømmerinnmeldingen som gjelder annen skogeiendom enn din egen (kalles annenhånds leveranse) trenger ikke signatur av denne skogeieren, men du må skrive under på tømmerinnmeldingen at du har ervervet deg tømmeret på lovlig vis.

Hvordan oppdaterer jeg kontaktinformasjon og personopplysninger?

Svar: Du kan se hva som er registrert på ditt medlemskap i AT Skog på Min side og gjøre endringer der. Sjekk at AT Skog har organisasjonsnummer, postadresse, bankkonto, epostadresse og mobil registrert på deg. Du kan også melde fra om endringer i skjema under eller sende epost til ekspedisjon@atskog.no

Meld inn endringer her: Kontakt oss

Hva betyr tall og bokstaver i kartet i skogbruksplanen Allma?

Svar: Se forklaringer i kartet.

 

Hva er bonitet og hogstklasse? Se ordliste her: Lær deg stammespråket

Hva betyr det når «gårdsnummer/bruksnummer og teig» i kartet er rødt?

Svar: Da har du ikke miljøplan. Dersom eiendommen er under 100 daa produktiv skog er det ikke et krav om å ha dette, men man må uansett sjekke eiendommen for eventuelle miljøforekomster før hogst (føre var kontroll). Er eiendommen over 100 daa produktiv skog, må man ha miljøplan for å få levert tømmer. Er gård – og bruksnummer grønt på det digitale kartet, er det en miljøplan på eiendommen.

Når skal miljørapporten, som følger med kontrakten, fylles ut?

Svar: Miljørapporten skal alltid fylles ut før og etter hogst ved drifter over 100 m³. Punkter i rapporten refererer til sentrale kravpunkt i Norsk PEFC Skogstandard. Ferdig utfylt rapport og kartvedlegg skal oppbevares sammen med skogbruksplanen i minst 10 år. Rapporten skal framlegges ved forespørsel under en eventuell revisjon.

Hvilket nummer skal jeg merke tømmeret med og hvordan merker jeg stokkene?

Svar: Tømmeret skal merkes med ditt tømmermerke (leverandørnummer). Dette er et sekssifret nummer som du finner på Min side (under «fanen» Min side og i «boksen» Mine Eiendommer). Du kan også finne dette nummeret på tømmerkontrakten. Merk minst 10 % av stokkene i hver tømmervelte med tømmermerke (leverandørnummer). Bruk vannfast sprittusj, tømmerkritt eller spray.