Ofte stilte spørsmål

AT Skogs servicekontor mottar mange henvendelser rundt samme tema.

Se hvordan du melder inn tømmer i Min side klikk for klikk: YouTube

Her er et utvalg ofte stilte spørsmål med svar:

Hvordan melder jeg henteklart tømmer?

Svar: Du logger deg inn i Min side, velger fanen for tømmerkontrakter og klikker på kontraktnummeret. Du må melde henteklart for hvert sortiment. Når alt tømmer er meldt henteklart, klikker du på «Alt tømmer er meldt henteklart» slik at driften avsluttes. Da vet vi at det ikke kommer mer tømmer på denne kontrakten og det opprettes en kjøreordre hos AT Skog. Deretter blir tømmeret hentet.

Se hvordan du melder henteklart klikk for klikk: YouTube

Hvor finner jeg kontraktnummeret?

Svar: Når det godkjente tømmerkontrakten kommer i retur til deg på Min side, vil aktive tømmerkontrakter ha blå farge når du trykker på tømmerkontrakter. De fleste kontraktnummer begynner med 5500. Når den godkjente tømmerkontrakten kommer i retur til deg, kan du også finne kontraktnummeret øverst i selve kontrakten på side 1.

Kan jeg endre en eksisterende tømmerkontrakt?

Svar: Om du ønsker å legge til eller slette noe i en tømmerkontrakt, må du sende en epost om hva du ønsker å endre/fjerne.

Send til ekspedisjon@atskog.no

Ikke opprett ny kontrakt for endringer. Ønsker du å endre en eksisterende kontrakt, ta kontakt med oss fremfor å melde inn på nytt.

Kan jeg sette opp flere hentesteder for tømmeret?

Svar: Nei.

Kan jeg endre hentested etter at tømmerkontrakt er inngått?

Svar: Nei. Legger du tømmeret et annet sted enn avtalt, vil transportberegning og transportplanleggingen bli feil. Skogeier må holde seg til området som ble godkjent ved kontraktsinngåelse.

Hva gjør jeg hvis jeg må endre hentested etter kontraktsinngåelsen?

Svar: Send epost til ekspedisjon@atskog.no med begrunnelse og vedlagt kart om hvor tømmeret ønskes hentet.

Kan jeg hogge på annen skogeiendom enn min egen med samme tømmerkontrakt?

Svar: Nei. Skal du hogge hos deg selv og en nabo/annen persons skogeiendom, må dette meldes inn hver for seg. Skogfond må trekkes ved all tømmerleveranse og dette skal høre til eiendommen der tømmeret er hugget. Derfor må det skilles på eiendommer selv om det hører til samme tømmerdrift.

Hvordan oppdaterer jeg kontaktinformasjon og personopplysninger?

Svar: Du endrer dette i Min side. Sjekk at AT Skog har organisasjonsnummer, postadresse, bankkonto, epostadresse og mobil registrert på deg. Du kan se hva som er registrert på ditt medlemskap på Min side. Om du ikke har tilgang til Min side, sender du endringer til ekspedisjon@atskog.no

Kontakt oss for tilgang til Min side: Slik tar du i bruk Min side

Hva betyr tall og bokstaver i kartet i skogbruksplanen Allma?

Svar: Se forklaringer i kartet.

 

Hva er bonitet og hogstklasse? Se ordliste her: Lær deg stammespråket

Hva betyr det når «gårdsnummer/bruksnummer og teig» i kartet er rødt?

Svar: Da har du ikke miljøplan. Alle eiendommer med over 100 dekar produktiv skog, må ha miljøplan for å få levere tømmer.

For å få miljøplan, ta kontakt med Kjetil Vinje: kjetil.vinje@atskog.no

Må jeg fylle ut miljørapport?

Svar: Skal du hogge over 100 m³, må du fylle ut miljørapport. AT Skog oppfordrer til at miljørapport også benyttes ved hogst under 100 m³. Punkter i rapporten reflekterer sentrale kravpunkt i Norsk PEFC Skogstandard. Ferdig utfylt rapport og kartvedlegg skal oppbevares sammen med skogbruksplanen i minst 10 år. Miljørapporten skal vedlegges din godkjente tømmerkontrakt og finnes nederst i dokumentet «Tømmerkontrakt».

Hvilket nummer skal jeg merke tømmeret med og hvordan merker jeg stokkene?

Svar: Tømmeret skal merkes med ditt tømmermerke (kalles også aktørnummer eller leverandørnummer). Dette er et nummer som du finner på Min side (under «fanen» Min side og i «boksen» Mine Eiendommer). Du kan også finne dette nummeret på tømmerkontrakten (øverst til venstre på side 2). Merk minst 10 % av stokkene i hver tømmervelte med tømmermerke. Bruk vannfast sprittusj, tømmerkritt eller spray.