Ofte stilte spørsmål

AT Skogs servicekontor mottar mange henvendelser rundt samme tema. Her finner du spørsmål og svar.

Min side

Du kan bruke kontaktskjemaet vårt eller sende epost til atpost@atskog.no. Sjekk at AT Skog har organisasjonsnummer, postadresse, bankkonto, epostadresse og mobil registrert på deg. Du kan også se hva som er registrert på ditt medlemskap på Min side og gjøre endringer der.

Kontaktskjema

Digital skogbruksplan/ALLMA

Se forklaringer i kartet. Lys farge (hvit, gul og lys grønn) betyr ung skog. Mørkere farge (mørk grønn og rød) betyr eldre skog.

Da har du ikke miljøplan. Alle eiendommer med over 50 dekar produktiv skog, må ha miljøplan for å få levere tømmer. 

For å få miljøplan, ta kontakt med Kjetil Vinje: kjetil.vinje@atskog.no

Tømmerinnmelding

Tømmeroppgjør utbetales en gang i måneden og normalt den 12. hver måned, eller første påfølgende virkedag.

Eksempelvis vil tømmer målt i januar utbetales skogeier 12. februar. Tømmer målt i februar 12. mars osv.

Du logger deg inn i Min side, velger fanen for tømmerkontrakter og klikker på kontraktnummeret til kontrakten du skal melde henteklart på. Du må melde henteklart på et og et sortiment slik at tømmerbilen vet hva som ligger klart. Når alt tømmer er meldt henteklart, klikker du på «Alt tømmer er meldt henteklart» slik at driften avsluttes. Da vet vi at det ikke kommer mer tømmer på denne kontrakten.

På Min side under fanen tømmerkontrakter. Den nyeste kontrakten er alltid øverst. De fleste kontraktsnummer begynner med 5500 og er mulig og klikke på i «Min Side» for å se detaljer. Har du kontrakten i papirform kan du også finne kontraktnummeret øverst i kontrakten på side 1.

Nei. Ett hentested per kontrakt. Ligger tømmeret flere steder langs samme skogsbilveg merker du kun av det innerste hentestedet.

Nei. Legger du tømmeret et annet sted enn avtalt, vil transportberegning og transportplanleggingen bli feil. Eventuelle små endringer langs samme skogsbilveg er i orden, men større endringer eller at tømmer ligger på en annen veg krever at du sender beskjed om dette på servicekontoret@atskog.no

Nei. AT Skog kan ikke godkjenne at du leverer tømmer fra noen andres eiendom. Skal du hogge hos deg selv og/eller en annen persons skogeiendom, må dette meldes inn hver for seg og av den respektive skogeieren.

Har du hogd over 100 m³, må du fylle ut miljørapport. AT Skog oppfordrer til at miljørapport også benyttes ved hogst under 100 m³. Punkter i rapporten reflekterer sentrale kravpunkt i Norsk PEFC Skogstandard. Ferdig utfylt rapport og kartvedlegg skal oppbevares sammen med skogbruksplanen i minst 10 år. Om du har fylt ut digitalt på Min Side tar vi vare på denne for deg. For dem som ikke har digital løsning er kvalitets- og miljøhensynspunktene vedlagt på side 3 i tømmerkontraktsdokumentet. Disse kan fylles ut og sendes til oss per epost eller i posten.

Tømmeret skal merkes med ditt tømmermerke (kalles også aktørnummer eller leverandørnummer). Dette er et nummer som du finner på Min side (under «fanen» Min side og i «boksen» Mine Eiendommer). Du kan også finne dette nummeret på tømmerkontrakten (øverst til venstre på side 2). Nummeret følger eiendommen og er det samme år et år som du leverer fra samme eiendom.

Merk minst 10 % av stokkene i hver tømmervelte med tømmermerke. Bruk vannfast sprittusj, tømmerkritt eller spray. Det er viktig at du sprer merkene litt rundt slik at det fortsatt er merker igjen dersom tømmerbilen henter deler av tømmeret.

Merk også hver tømmerhaug med sortimentsnummer om du har flere sortimenter på kontrakten din. Sortimentsnummeret finner du i kolonnen lengst til venstre under sortimentsdetaljer i tømmerkontrakten din.

Ja, men her må vi hjelpe deg. Om du ønsker å legge til eller slette noe i en tømmerkontrakt, må du sende en epost om hva du ønsker å endre/fjerne. 

Send til servicekontoret@atskog.no