slogan

Stolt fortid - stor fremtid

Snarveier

Blogg

God melding til skogen!

Stortinget handsama skogmeldinga 31. januar. Regjeringas opprinnlege melding gav ei god omtale av næringa, men var lite konkret på [...]

«Å få som fortjent»

«Å få som fortjent» eller «fordeling av goder», betyr ganske enkelt lik fordeling til enhver i henhold til hva som er rettferdig. Dette [...]

Innovasjon i det grønne «ordskifte»

Ny anvendelse av tre som råstoff, eller ønske om innovasjon i tre- og skognæringen, er tema i det grønne «ordskifte». Muligheten er [...]
Les flere blogginnlegg
Personvern