AT Skog/om oss/AT Skog SA

Om AT Skog

 • Skogeiersamvirke for skogeiere i Vestland, Rogaland, Agder og Telemark
 • Totalleverandør av skogbrukstjenester
 • Årlig tømmeromsetning er cirka 1 600 000 m³ 
 • AT Skog er organisert som et konsern, der AT Skog SA er morselskap
 • Konsernet har et bredt spekter av selskap i hele verdikjeden – fra skog til ferdig trelast
Verdiposisjon

I AT Skog ligger det en dyp forpliktelse til å være skogeiers førstevalg. Det er et løfte og skal vises gjennom våre handlinger. AT Skog tar del i hele verdikjeden, fra frø til industri. Dette engasjementet viser vi gjennom vår lokale delaktighet, innovasjon, utvikling og våre tradisjoner i et langsiktig perspektiv gjennom en miljøvennlig og bærekraftig skognæring.

Formål
AT Skog SAs formål er å arbeide for medlemmenes økonomiske interesser tilknyttet deres skogeiendom ved å:
 • Tilby omsetning av tømmer og arbeide for best mulig pris og avsetning på medlemmenes produkter.
 • Sikre best mulig rammebetingelser for næringsmessig utnyttelse av medlemmenes skogeiendommer.
 • Tilby skog- og utmarkstjenester, samt faglig veiledning.
 • Arbeide for økt bruk av skog-, utmarks- og treprodukter.
 • Stimulere til næringsutvikling og ved medlemsengasjement sikre innflytelse og avkastning i skogindustri og andre tilknyttede verdikjeder.

 
Datterselskaper

Eierandel: 100%

Selskap i AT Industrier porteføljen:

 • Hasås AS: 100%
 • Lundgrens Hyvleri AB: 100%
 • Norsk Skogsmelasse AS: 60%
 • Store Norske Elementfabrikker AS: 13%

Eierandel: 100%

Selskap i AT Skog Invest porteføljen:

Eierandel: 100%

Kai- og terminalselskaper i porteføljen:

 • AT Terminal AS: 100% (Herre i Bamble)
 • Eydehavn: 100% (Arendal)
 • Tømmerkaier AS: 74% (Kaupanger i Sogndal)
 • Kvamen kai AS: 50% (Dale i Fjaler)
 • Søndenåneset: 100% (Vindafjord)
 • Feios: 100% (Vik)
 • Naustdalstranda: 100% (Eid)
 • Sande: 100% (Gloppen)
Tømmertransportør:
 •  Sørlandstømmer AS: 100%