AT Skog/om oss/AT Skog SA

Om AT Skog

 • Skogeiersamvirke for skogeiere i Vestland, Rogaland, Agder og Telemark
 • Totalleverandør av skogbrukstjenester
 • Årlig tømmeromsetning er rundt 1 550 000 m³ 
 • AT Skog er organisert som et konsern, der AT Skog SA er morselskap
 • Konsernet AT Skog omsatte i 2022 for 2,4 mrd. kroner
 • Antall ansatte er 240
 • Konsernet har et bredt spekter av selskap i hele verdikjeden – fra skog til ferdig trelast
 • Hovedkontoret er i Porsgrunn
Verdiposisjon

I AT Skog ligger det en dyp forpliktelse til å være skogeiers førstevalg. Det er et løfte og skal vises gjennom våre handlinger. AT Skog tar del i hele verdikjeden, fra frø til industri. Dette engasjementet viser vi gjennom vår lokale delaktighet, innovasjon, utvikling og våre tradisjoner i et langsiktig perspektiv gjennom en miljøvennlig og bærekraftig skognæring.

Formål
AT Skog SAs formål er å arbeide for medlemmenes økonomiske interesser tilknyttet deres skogeiendom ved å:
 • Tilby omsetning av tømmer og arbeide for best mulig pris og avsetning på medlemmenes produkter.
 • Sikre best mulig rammebetingelser for næringsmessig utnyttelse av medlemmenes skogeiendommer.
 • Tilby skog- og utmarkstjenester, samt faglig veiledning.
 • Arbeide for økt bruk av skog-, utmarks- og treprodukter.
 • Stimulere til næringsutvikling og ved medlemsengasjement sikre innflytelse og avkastning i skogindustri og andre tilknyttede verdikjeder.

 
Datterselskaper

Eierandel: 100%

Selskapet eier og forvalter en selskapsportefølje knyttet mot skogindustri.

Selskap i AT Industrier porteføljen:

Eierandel: 100%

Selskapet eier og forvalter en selskapsportefølje av strategisk operative investeringer.

Selskap i AT Skog Invest porteføljen:

Eierandel: 100%

AT Skogs maritime infrastrukturselskap. Selskapet drifter og utvikler tømmerkaier og – terminaler som konsernet har eierandel i. Når skogbrukets behov for logistikkløsninger tilsier det, utvikler selskapet nye tømmerkaier.

Kai- og terminalselskaper i porteføljen:

 • AT Terminal AS: 100%
  • Herre tømmerterminal, Bamble
 • Tømmerkaier AS: 74%
  • Kaupanger, Sogndal
 • Kvamen kai AS: 50%
  • Dale (Fjaler), Sunnfjord

Øvrige kaier og tømmerterminaler:

 • Eydehavn, Arendal
 • Søndenåneset, Vindafjord
 • Feios, Vik
 • Naustdal, Stad
 • Sande, Gloppen