AT Skog/Skogeier/Forsikring

AT Skog veiforsikring

Få tenker på at det er knyttet risiko til å eie en privat vei, enten du eier den alene eller gjennom et veilag. Historisk er sannsynligheten for skade og økonomisk ansvar liten, men hva hvis uhellet først er ute? Da kan konsekvensen være stor.
AT Skog har et ekte engasjement for skogen, menneskene vi møter og styrken i fellesskapet.

Vi er derfor stolte av å kunne tilby en kollektiv ansvarsforsikring for private veier for alle våre medlemmer.

Vi har valgt å legge den årlige forsikringspremien inn i medlemskontingenten. Enkelte skogeiere har egne forsikringer, som kan ha tilsvarende dekning. Skulle du av en eller annen grunn ikke ha behov for denne forsikringen, er det fullt mulig å velge bort dette tilbudet.

En enda bedre skogsbilveiforsikring

For 200 kroner i året, er alle dine veier dekket for skader på inntil 10 millioner kroner.

Nytt fra 2022 er at forsikringen også gjelder om ei tømmerlunne raser, eller du trenger rettshjelp for vei. I praksis får du derfor en enda bedre forsikring – til samme pris som før!

Les mer i produktbladet over.

Jeg ønsker ikke AT Skog veiforsikring

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Skogforsikring

Skogen utgjør store personlige og samfunnsmessige verdier. Storm og skogbrann kan gi store tap. 

Våtere og mildere klima øker risikoen for skader. Opprydding og hogst etter storm, er risikofullt og kostbart. Statens naturskadefond dekker ikke lenger stormskader på skog.

Skogfond med skattefordel kan benyttes ved betaling av forsikringspremien.

Det er bare Skogbrand som tilbyr skogforsikring i Norge. Selskapet ble stiftet i 1912 og er skogeiernes eget forsikringsselskap, som i dag forsikrer mer enn 40 000 skogeiendommer.

Skogbrand

Ta kontakt for en forsikringsavtale for skogen din: Skogbrand.no

Du finner mer informasjon her: Brosjyrer fra Skogbrand