AT Skog/Skogeier/Advokatbistand

Advokatbistand

AT Skog har samarbeidsavtale med advokat Espen Bjørbæk.

Erfaringsmessig vil skogeier ha behov for enkle juridiske avklaringer. I blant vil advokatbistand være nødvendig i tyngre saker. Avtalen gir AT Skogs medlemmer mulighet for advokatbistand med fri førstekonsultasjon.

Avtalen gir AT Skogs medlemmer følgende fordeler:
  • Medlemmer kan konsultere advokaten i juridiske spørsmål. Første gangs konsultasjon (direkte eller per telefon) er gratis for medlemmer (avgrenset til ½ time). Om et medlem ønsker videre advokatbistand, skjer det etter vanlig oppdragsavtale mellom advokat og medlem, der AT Skog ikke er part i avtalen. AT Skog er altså ikke ansvarlig for advokattjenestene og hefter ikke for oppgjør for disse.
  • AT Skog betaler en fast godtgjørelse for disse tjenestene. Dette er ikke til hinder for at advokaten kan ha oppdrag for medlemmer, også når andre medlemmer er tvistmotpart. I samsvar med vanlige etiske regler for advokater, kan ikke advokat Bjørbæk ta på seg oppdrag i tvister mot AT Skog så lenge denne samarbeidsavtalen gjelder.
Slik får du kontakt med advokat Espen Bjørbæk

E-post: eb@bjorbak.no

Telefon: 976 24 012
Kontoradresse: Ringsevja 23, 3830 Ulefoss
Postadresse: Postboks 14, 3831 Ulefoss

Les mer om advokatfirmaet her: Bjørbæk Advokatene