Vi hjelper deg med å få en bedre skog

AT Skog har hjulpet skogeiere med å få en bedre skog gjennom egen forvaltningsavtale siden 2017.

I arbeidet med å hjelpe skogeiere med forvaltning av sine skogeiendommer har vi sett behov for å også bygge en enkel forståelse for skog og skogbruk, og at skogeiendommene har en godt veinett.

Vi tilbyr derfor tre tjenester; AT Skog forvaltning hvor AT Skog hjelper til med forvaltningen av eiendommen, AT Skog kompetanse som gir deg en enkel innføring i skog og skogbruk, og AT Skog veifinans som hjelper deg med å realisere ditt veiprosjekt.

De tre tjenestene er uavhengige av hverandre. Du står dermed fritt til å benytte deg av den eller de tjenestene du selv ønsker.

Å benytte seg av AT Skog forvaltning kan sammenlignes med inngåelse av en serviceavtale på en verdigjenstand. Slike serviceavtaler inngår man for å få utført vedlikehold skikkelig og få dette dokumentert – og selvfølgelig blir servicen utført av fagfolk.

Ikke alle har mulighet til å drifte skogen sin på best mulig måte, men de aller fleste ønsker at skogen skal ha det bra og skape verdi. Under halvparten av eiendommene i AT Skog har ingen eller svært liten aktivitet. Nå kan alle som ønsker det få tilpasset hjelp gjennom AT Skog forvaltning. Nå blir det enda enklere å være skogeier!

Som bruker av tjenesten AT Skog forvaltning betaler du et månedlig beløp for å få en rekke fordeler som er skreddersydd for deg som skogeier. Fordelene skal gjøre deg til en bedre skogforvalter på dine premisser og øke verdien av skogen din.

Du får tilgang til noen grunntjenester som i seg selv bidrar til positiv verdiskapning.
I tillegg får du tilgang til alle de produktene og tjenestene du har behov for til gunstige priser.

Gode priser på innkjøp av planting/plantekjøp, tynning/hogst, ungskogpleie og markberedning. Når det gjelder salg av tømmer gir vi konkurransedyktige priser og salgsgaranti.

Hjelp med rådgivning, gjennomgang av skogbruksplan, tilsyn av eiendommen, råd ved skogskader, økonomi, søknader, rapportering og juridisk bistand.

Fordeler:
– Skogsarbeidet blir utført av profesjonelle fagfolk
– Rabatt på produkter og tjenester
– Gratis oppdatering av skogbruksplankart
– Enkel håndtering av regnskap

Dine ønsker og ambisjonsnivå bestemmer hvor mye som skal gjøres. AT Skog blir din rådgiver, og sammen tar vi gode valg. Vi starter med en gjennomgang av skogbruksplan og eiendom. Du får informasjon om pris og andre fordeler.

Ønsker du tiltak i forhold til planting, rydding, hogst og lignende, hjelper vi deg å lage en god plan og sørger for at du skaper mest mulig verdi på kort og lang sikt.

Det du ikke ønsker å gjøre selv, kan vi utføre sammen med gode samarbeidspartnere.

 

For at du skal være oppdatert og få den hjelpen du trenger, vil vi ta kontakt med jevne mellomrom

 • Invitasjon til budsjett- og handlingsplanmøte
 • Evalueringsmøter
 • Vi sender SMS når nye dokumenter er tilgjengelig på min side
 • Nyheter presenteres på mail og noen ganger SMS
 • Statusrapporter etter befaringer i skogen

I tillegg vil du høre fra oss når vi har noe å si som kan ha verdi for deg som skogeier

Prisen varierer ut fra størrelsen på skogen. Pris på uttak av skog, rydding, planting, veibygging og andre investeringer prises på forespørsel.

Forutsetninger:
Eiendommen må ha utarbeidet skogbruksplan og være miljøregistrert.
Du må være medlem i AT Skog og bruke vår digitale skogbruksplan ALLMA standard. Les mer om skogbruksplan her.
AT Skog kjøper tømmeret ditt.

Priser (ekskl. mva.)
0 – 1 000 dekar: 319,-/mnd
1 000 – 3 000 dekar: 455,-/mnd
3 000 – 5 000 dekar: 592,-/mnd
5 000 – 10 000 dekar: 729,-/mnd
Over 10 000 dekar: kontakt oss for pris

Ta kontakt med Arne Eiken på epost arne.eiken@atskog.no så tar dere praten videre og skreddersyr en avtale som passer for deg

AT Skog kompetanse er et gratis nettkurs spesielt utviklet til deg som eier skog. Mer kunnskap om skog fører til bedre forvaltning. Det resulterer i en bedre skog for deg, og for neste generasjon.

Kurset bygger på et stigende kunnskapsnivå, så her håper vi at alle skogeiere kan lære noe nytt uansett alder og kompetanse.

Nettkurset finner du her: bedreskog.no

Du kan også se videoene uten å ta kurset. Spillelisten finner du på YouTube: BEDRESKOG kompetanse videoer

Veiprosjektene vi har gjennomført gjennom AT Skog forvaltning, har økt AT Skogs kompetanse på planlegging og gjennomføring.

Investering i veiløsning, er en av de viktigste avgjørelser en skogeier gjør med tanke på eiendommens framtidige verdi.  AT Skog veifinans skal være et virkemiddel for våre medlemmer til å realisere sine veiprosjekter.

Vi bidrar til å realisere ditt veiprosjekt med:

 • Kartlegging av ressursgrunnlag
 • Søking om byggetillatelse og tilskudd
 • Bidra med prosjektledelse
 • Finansering under byggeperioden
 • Fordeling mellom grunneierne

Betingelser:

 • AT Skog omsetter tømmeret, kontrakter inngås i forkant
 • Tilskudd betales direkte til AT Skog
 • Gunstig rente på utestående beløp
 • Administrasjonsgebyr på kr 5 000/grunneier

Ta kontakt med Arne Eiken på epost arne.eiken@atskog.no så tar dere praten videre og skreddersyr en avtale som passer for deg

Glad mann står i sola med granplanter i en sekk på ryggen
Vi har kompetansen – du bestemmer

Ta kontakt, så skreddersyr vi en avtale som hjelper deg med å få en bedre skog

e-post: arne.eiken@atskog.no
Mobil: 945 29 044